TEXTY

KDE DOMOV MŮJ

03.06.2020

3. června 1801 se v Osice (u Hradce Králové) narodil český hudebník, dirigent a hudební skladatel František Jan Škroup. Narodil se v rodině osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. K hudbě jej od útlého mládí vedl jeho otec. Už od svých 8 let vystupoval na veřejnosti s hrou na flétnu.

"Když jsem předložil teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo. To, co odhalím a přinesu teď, se rovněž asi potká s nepochopením a s předsudky světa.

V prvé řadě musí každý pochopit, že zdraví je nejcennější životní hodnota, kterou disponuje a nese si za ni plnou odpovědnost sám. Po celý život se o zdraví sebe a svých dětí musí každý cíleně starat, a proto musí znát základní negativní vlivy, které poškozují jeho zdraví. Stručně je shrneme:

Jen málokdo si uvědomuje, jak způsobuje škodu sobě i okolí. Jestliže budeme přistupovat k parafyzikální, tj. jemnohmotné oblasti jen s našimi dosavadními přírodovědeckými metodami, tedy přísně positivisticky, nesporně jakýsi pokrok učiníme. Podobně jako v minulých stoletích letec v balónu, který se chtěl vznést až k Měsíci. Čím více zlepšení na...

Před několika lety jsem navštívil přítele, který v té době dokončil významný projekt. O jeho práci jsem toho věděl poměrně hodně a upřímně jsem mu proto pogratuloval, protože výsledky, jichž dosáhl, pozitivně ovlivnily život mnoha lidí. Zeptal jsem se ho, čemu se při práci na projektu přiučil. Odpověděl mi: "Stephene, nepochybuji o tom, že budu na...

Vztah totiž dokážou doslova zabít. - - Může být pro vztah něco horšího než nevěra? Věřte, že ano! Zahýbání je sice nebezpečné, ale pokud se oba snažíte a chcete, můžete ho překonat. Jsou ale věci, které se s láskou opravdu neslučují.

Je mnohem snazší mluvit o počasí, sportu nebo celebritách než o strachu z vlastní pomíjivosti. Bohužel, čím více času strávíte předstíráním, že tato konečná pravda neexistuje, tím více času promarníte nebytí samým sebou a nevyužíváním každé vzácné vteřiny, kterou máte k dispozici.

Nasloucháš skutečně svému citu nebo podléháš jen svým emocím?
Žena by měla být zvláště důsledná v naslouchání citu. Nebude pak mít obav ani strachu. Bude se cítit silná a radostná, protože v tom spočívá její síla.

1. První spočívá v tom, že od raného dětství jsme přesvědčováni, že to, co si vůbec nejvíc ze všeho na světě přejeme, je prostě neuskutečnitelné. S touhle myšlenkou rosteme a každý rok naše duše víc a víc obrůstá kůrou spousty předsudků a strachů a naplňuje se pocitem viny.

Stálý shon v průběhu celého roku nabere ještě větší obrátky před Vánocemi a pokračuje i přes ty "svátky klidu", ale toho klidu si zřídka kdo užije. Je to celkem logické a dělají to přece všichni. Musí být všechno uklizeno, musí být dostatek jídla, cukroví, pití, abychom si mohli užívat svátků a aby nás návštěvy nepomlouvaly. A tak se smejčí a...