TEXTY

"Je třeba podporovat československou ekonomiku. Ku práci na budování našeho státu je nejvyšší čas. Nemůžeme nechat zahálet žádné ruce, ale zejména ne už takové, které by ještě měly býti v nezaměstnání podporovány. Je tolik práce! - Je jí tolik neuděláno, že za mnohá léta se všechna nedá ani udělat..."

Filozofové se vždy zajímali o život a jeho různé aspekty; zda život pokračuje, zda existuje smrt, co nastane poté, když opustíme jeviště tohoto světa...

Mnohé z nás děsí záhada, kterou je smrt, a každý se určitě alespoň jednou sám sebe zeptal, zda je definitivním koncem, či nikoli. Někdy v nás může vyvolat strach, který nás nutí utíkat před ní v neustálém hledání krátkodobých radostí.

Ve skutečnosti bylo nejvíce bitev prohráno, protože lidé neznali svých úloh, protože vůdce byl domýšlivý strašpytel, obávající se toho, aby ho nikdo z jeho lidí neoloupil o jeho pošetilou myšlenku. A každá myšlenka, každá idea, dokud je uvězněna v lidském mozku, je pošetilá, neplodná. Je to pouhá hrouda, byť i hrouda, ze které lze vybrousiti...

Přirozený les představuje místo kypící životem. Je společenstvím nesčetného množství živých tvorů, které přesto vytváří harmonický celek. Mívá temná zákoutí i slunné palouky, a takto představuje známé i neznámé aspekty života. Je spojen s různými životními otázkami. Pokud na ně najdeme odpovědi, odkrýváme tajemství a bohatost života.

NIKOLA TESLA

10.07.2020

Nikola Tesla byl jedním z největších vynálezců a vědců v dějinách, zároveň však byl velmi skromným člověkem, který svou práci zasvětil především blahobytu lidstva, a teprve poté vědeckému pokroku.Zanechal lidstvu přibližně 700 vynálezů, z nichž stojí za zmínku zvláště jeho 112 nejvýznamnějších patentů z elektrotechniky, 73 článků v různých...

BYZNYSMEN

29.06.2020

Na čtvrté planetě bydlel byznysmen. Byl to člověk tak zaměstnaný, že při příchodu malého prince nezvedl ani hlavu.

KDE DOMOV MŮJ

03.06.2020

3. června 1801 se v Osice (u Hradce Králové) narodil český hudebník, dirigent a hudební skladatel František Jan Škroup. Narodil se v rodině osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. K hudbě jej od útlého mládí vedl jeho otec. Už od svých 8 let vystupoval na veřejnosti s hrou na flétnu.

"Když jsem předložil teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo. To, co odhalím a přinesu teď, se rovněž asi potká s nepochopením a s předsudky světa.

V prvé řadě musí každý pochopit, že zdraví je nejcennější životní hodnota, kterou disponuje a nese si za ni plnou odpovědnost sám. Po celý život se o zdraví sebe a svých dětí musí každý cíleně starat, a proto musí znát základní negativní vlivy, které poškozují jeho zdraví. Stručně je shrneme: