ZMĚNA VNITŘNÍ SFÉRY

13.10.2020

Snaha civilizace o nalezení svobody prostupuje dějinami světa, a zvláště pak Ameriky, po poslední dvě století. Během této doby získali občané západní společnosti nevídanou volnost cestovat, sbírat zkušenosti, zkoumat a učit se.

Nyní se rozvíjí nový druh svobody. Je spíše vnitřní než vnější, více v srdci rozvoje lidstva. Je to osvobození od omezujícího a nechtěného podvědomého programování.

Nová věda je ozvěnou starobylé pravdy o tom, že lidská mysl je nejhorším vězením. V informačním poli mysli jsou naprogramovány typy jednání, jež nás svazují a omezují stejně jako okovy a řetězy. Stejně jako slůně, které se nesprávně naučí, že nemůže zpřetrhat svá pouta, i my jsme často svázáni v "ne", v matrixu negativních názorů, že jsme neschopni dosáhnout svých cílů nebo naplnit svůj osud.

Mnoho lidí hledá osobní svobodu tak, že vědomě a pilně hltají jednu svépomocnou knihu za druhou, aby je to nakonec ještě více odradilo a cítili se ještě bezmocnější. Velké ideje na papíře až příliš často nenachází materializaci v životě. Problém je v tom, že ačkoliv obsah knihy čteme a rozumíme mu vědomou částí mysli, tyto informace se zřídkakdy stanou součástí dříve existujících programů v našem podvědomí, jež řídí naše chování, nebo je nějak změní. Co s tím můžeme dělat?

Prvním nesmírně osvobozujícím krokem je opravdu si uvědomit, že každý z nás, bez ohledu na to, jak duchovně vyspělé si sami sebe představujeme, se nechová vždycky bezúhonně, i když to většinou není vidět. Vzpomeňme si jen na řadu guruů, politiků a samozvaných strážců morálky, kteří byli doslova přistiženi s kalhotami u kotníků. Naší nejlepší cestou k učení není dělat z těchto lidí ničemy ani oběti, ale využít této příležitosti k pěstování pokory a odpuštění. Jakmile pochopíme, nakolik je naše chování nevědomky řízeno názory jiných, každý z nás bude legitimně osvobozen z pout viny a ostudy.

Dalším krokem je přihlásit se k odpovědnosti za příběhy v našich životech. Popírání zodpovědnosti za naši účast přiznává to, že jsme obětmi, a tak se logicky pasujeme do role bezmocných. Jen když vlastníme zodpovědnost, máme také možnost kultivovat procesy a metody, které nám dávají sílu příště reagovat rozdílně na stresové situace, které známe už z dřívějška. Životní úspěch se odvíjí od navigování našich činů na základě vědomých rozhodnutí, a ne od reflexivního, předem naprogramovaného podvědomého chování.

Ti, kdo usilují o vědomou kontrolu nad svým životem, nacházejí podporu pro své snahy ve starověkých i moderních zdrojích. Ačkoliv je detailní rozbor metod vědomého řízení našeho života mimo téma této knihy, domníváme se, že cesta ke změně musí obsahovat nejméně tři základní prvky - úmysl, volbu a metodu.

Úmysl: Úmysl slouží jako výborné vyjádření cíle a směru. Jak zní staré rčení: "Když nevíš, kam jdeš, pravděpodobně tam skončíš." Pro naši osobní evoluci bude vhodným záměrem spojit naše nadání, lásku a poslání k tomu, abychom podpořili nově vznikající motýlí organismus. Starodávní i moderní duchovní učitelé společně uznávají, že stanovení záměru k nám přitáhne nové zkušenosti jako magnet. Je-li nutnost matkou invence, pak záměr je jejím otcem.

Volba: Stanovení záměrů může uvést věci do pohybu na podvědomé rovině, ovšem, aby došlo ke skutečné změně, musí se naše záměry odrážet v našich každodenních vědomých volbách. Přijmeme-li hlubší smysl skrytý ve Spontánní evoluci, že my všichni jsme buněčné duše ve vyvíjejícím se superorganismu jménem lidstvo, musíme se ptát: "Jaké denní volby mohu já osobně činit, abych posílil tento nově vznikající pohled na svět?" Pro někoho může být odpovědí změna zaměstnání. Pro jiné to může znamenat pečovat o zahradu nebo udělat každý den něco laskavého. Volba každého jedince bude jedinečná a bude představovat nejvyšší formu sebevyjádření v těchto přechodných časech.

Metoda: Jak jsme naznačili už dříve, Nebe není místo určení, ale metoda. Abychom mohli dospět z Božích dětí v Boží dospělé, můžeme se věnovat metodám a cvičením, která vytvoří soulad mezi naším vnitřním já a naším vnějším výrazem. Můžeme podporovat svou evoluci výběrem takové metody či procesu, které harmonizují vnější svět s naší vnitřní duševní pohodou.

Naštěstí existuje mnoho velmi starých a velmi nových zdrojů a procesů, jež pomáhají vědomé transformaci. Množství metod je zkrátka odrazem faktu, že žádná velikost nepadne všem. Výběr postupu k maximálnímu využití našich schopností je skutečně věcí osobní volby...

Výtah z knihy "Spontánní evoluce" - Bruce H. Lipton; Steve Bhaerman