ZÁKON ZVRATNÉHO PŮSOBENÍ

14.06.2020

Zákon zvratného (nebo také vzájemného) působení, se dá jednoduše vyjádřit příslovím: "co zasévám, to sklízím".

Ne snad "jen" mohu, ale MUSÍM SKLIDIT... Není to možné jinak. A platí to samozřejmě všude a ve všem, jak v dobrém, tak ve zlém. Co chci sklízet, to musím nejdříve zaset. Každou vteřinu zaséváme a sklízíme zároveň. Naše myšlenky, slova a skutky jsou setbou. To, co prožíváme, jak se cítíme, jak jsme zdraví či nemocní, to vše je naše sklizeň. Chceme být šťastní, zdraví, zažívat jen to příjemné? Je třeba začít u čistých myšlenek, pokračovat ve slovech (komunikaci) a dokončit vše aktivně správnými činy. Kdo nic nedělá, možná nic nezkazí, jak se říká, ale jen zdánlivě. Ve skutečnosti zkazí vše. Zasel nic a stejné bude i sklízet. Promarnil možná vhodnou dobu, kdy mohl mnohé odčinit a nové, lepší zaset.