VELIKONOCE

17.04.2003

On pro nás zrodil se s láskou

my vidět a slyšet Ho směli

Však zrak náš byl zakryt páskou

uši jakoby neslyšely


Ta mocná síla Boží Záře

dávala vše co potřeba bylo

Lidstvo však s hrozným šklebem tváře

tu Boží Spásu popravilo


Opona chrámová roztrhla se

a ztichlo žalem Stvoření

Lidstvo však s krutou pýchou v hlase

zas hrdě slaví spasení


Kéž najdem sílu Pravdu hledat

ne slepě se lží v davu splynout

jít cestou vzhůru a nikdy se nedat

a nemohli tak zas cíl svůj minout


Dávejme druhým sami sebe

radostný smír i naději

pak otevře se nám celé nebe

i zázraky se pak udějí


Blažené štěstí naplní nás

a nepřijdeme k žádné újmě

Pak bude nám lépe pochopit hlas

"Vezmi kříž svůj a následuj mě"

                                                                              Vít Ištvánek - Zelený čtvrtek, 17. 4. 2003