VAŠE NÁBOŽENSTVÍ NENÍ DŮLEŽITÉ

28.04.2020

Rozhovor brazilského teologa Leonarda Boffa s tibetským dalajlámou. 

V debatě u kulatého stolu, která se týkala náboženství a svobody, jsem se dalajlámy - s trochou zlomyslnosti, ale také se zájmem - zeptal: "Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?"

Myslel jsem, že řekne: "tibetský buddhismus" nebo "východní náboženství", jež jsou mnohem starší než křesťanství.

Dalajláma se odmlčel, pohlédl mi do očí a usmál se...
To mě překvapilo, neboť jsem si byl vědom jízlivosti v mé otázce. Odpověděl:
"Nejlepší náboženství je to, které tě přivede co nejblíže k Bohu. Takové, co z tebe udělá lepšího člověka."

Abych překonal rozpaky z tak moudré odpovědi, zeptal jsem se: "A co mě udělá lepším?"

Odpověděl: "Cokoli, co tě udělá více
- soucitným,
- citlivým,
- objektivním,
- milujícím,
- lidským,
- odpovědným,
- etickým.
Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším."

Byl jsem chvíli zticha a žasl jsem (a dokonce i teď, když na to pomyslím) nad jeho moudrými a nezpochybnitelnými slovy:
"Nezajímá mě, příteli, jaké náboženství vyznáváš a zda jsi zbožný, nebo ne. Důležité pro mne je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se chováš v práci, ve společnosti, před světem... 
Pamatuj: vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek."
"Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká se rovněž všech vztahů - k lidem, zvířatům, rostlinám, světu...
Jestliže se chovám dobře, dostanu zpět dobro.
Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí se mi zlo."
"Babička a dědeček ti říkali čistou pravdu: vždy budeš mít to, co přeješ i ostatním.
Být šťastný není záležitostí osudu. Je to věc volby."

Nakonec dodal:

"Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.
A osud - to je tvůj život."

"Není vyššího náboženství, než je Pravda."