VÁNOCE

24.12.2017

        Přání lidem dobré vůle

Přejem všem lidem dobré vůle na světě

aby chránili život na naší modré planetě

aby každý zahořel jak adventní svíce

a probudil v sobě pravého citu více

aby rozezvučel ve svém srdci zvony

aby vyladil své vnitřní harmonie tóny

aby pak čistý a prostý jako dítě

dokázal pravdivě vyslovit MILUJI TĚ

slova patřící bližním i všemocnému Pánu

aby zaznívala přes den k večeru či k ránu

a tak naplněná lásky vibracemi

přinesla mír všem na této krásné Zemi

aby jak lilie a růže svojí něžnou vůní

uctíval Pána jenž nad námi trůní

aby Štědrým dnem byl každý den v roce

aby lásky bylo víc než jen na vánoce

aby skončily všechny nesváry a spory

aby už žádný nebyl sám a bez opory

aby jak chtěno bylo v čase odvěkém

se každý člověk stal konečně Člověkem

      V.I. 24.12.2006