UVĚDOMUJEME SI TU ZODPOVĚDNOST?

30.05.2020

Je síla dobra a síla zla? Jsou tedy dvě síly? Vážně hledajícího člověka to musí uvádět do omylů a pochybností. Protože tam, kde jsou dvě síly, museli by logicky být i dva vládci, v tomto případě tedy dva bohové, jeden dobrý a jeden zlý.

Tak tomu ovšem není!

Je jen jeden Stvořitel, a proto také jen jedna síla, která proudí vším, která vše oživuje a podporuje!

Tato čistá tvůrčí síla proudí stále celým stvořením. Spočívá v něm a je od něho neodlučitelná. Nacházíme ji všude: ve vzduchu, v každé kapce vody, v horninách, v úsilí rostliny, zvířete a ovšem i v člověku. Neexistuje nic, v čem by nebyla.

Tak jako proniká vším, tak proudí též bez přestání člověkem. Ten je uzpůsoben tak, že se podobá broušené čočce. Jako čočka shromažďuje sluneční paprsky jí pronikající a soustředěné je rozvádí dál, takže tyto hřejivé paprsky se spojují v jediném bodě, kterým zažehují oheň, tak sbírá člověk svým zvláštním uzpůsobením tvůrčí sílu, která jím proudí a pomocí svého cítění a svými myšlenkami, ji soustředěnou rozvádí dál.

Podle způsobu svého cítění a s tím souvisejících myšlenek, řídí tedy samočinně působící tvůrčí Božskou sílu k dobrému nebo zlému působení!

A to je ta zodpovědnost, kterou člověk musí nést!

Vy, kteří tak často křečovitě usilujete, abyste našli pravou cestu, proč si vše tak ztěžujete? Představte si ve vší jednoduchosti, jak vámi proudí čistá síla Stvořitele a vy ji řídíte svými myšlenkami dobrým nebo špatným směrem. V tom máte bez námahy a bez lámání hlavy všechno! Uvažte, že záleží na vašem prostém cítění a myšlení, vyvolá-li tato mocná síla dobro nebo zlo. Jaká je vám tím dána napomáhající nebo zkázonosná moc!

Tato síla tedy může vést k nezadržitelnému vzestupu, je-li použita správným a ke Světlu usilujícím způsobem nebo ke zlu a zničení, je-li falešně použita a využívána protichůdným směrem, proti věčným zákonům. Uvědomujeme si tu zodpovědnost?!!!

VI