Tábor 2019

25.08.2019

Historické jádro města Tábora bylo vždy přirozenou pevností, chráněnou od jihovýchodu a jihozápadu hlubokým údolím řeky a podél severní a západní strany stejně hlubokým údolím Tismenického potoka. Tato dominantní přírodní poloha byla jistě předpokladem osídlení již v pravěku, jak dokládají některé archeologické nálezy z předhistorického období.

V srpnu 2019 jsme strávili několik krásných dnů v tomto zajímavém historickém městě a jeho okolí.