S T R A C H

30.05.2020

"Strach existuje jen tam, kde je nějaký vztah. Strach sám o sobě, izolovaný, neexistuje. Není nic takového jako strach abstraktní. Je strach z něčeho známého a je strach z něčeho neznámého. Strach z toho, co jsme udělali, nebo z toho, co bychom mohli udělat; strach z minulosti a strach z budoucnosti."

(J. K. - Komentáře o životě)

***

"Není strach vždycky důsledek myšlení? Jestli ano, pak ale platí: myšlenka je vždycky stará, a proto je starý i strach. Už jsme myslím řekli, že nová myšlenka neexistuje. Ve chvíli, kdy ji rozpoznáme, už je stará. Takže to, čeho se bojíme, je opakování starého. Bojíme se myšlenky na to, co bylo, promítnuté do budoucnosti. Za naše obavy je zodpovědné myšlení. Že tomu tak opravdu je, si může zjistit každý."

"Když jste s něčím bezprostředně konfrontováni, strach neexistuje. Dostaví se ve chvíli, kdy do hry vstoupí myšlení. Takže se ptám: Je možné, aby mysl žila zcela v přítomnosti? Protože pouze taková mysl se nebojí."

(J. K. - Volnost, která neví)

***

Bojíme se samoty, bojíme se lidí, bojíme se práce a bojíme se o práci, bojíme se o děti, bojíme se o své sny a iluze, o peníze i s nimi, bojíme se o své zdraví, bojíme se o sebe. Zdrcující pohled na náš svět. Vždyť my se bojíme všeho a nejvíce sami sebe.

Uvědomme si už konečně, že strach neexistuje. To jen my sami v sobě jsme si strach vytvořili. Nejdříve pro druhé, snad proto aby nás ostatní brali vážně, namísto vzájemné důvěry a pokory. Namísto důvěry v neochvějný zákon stvoření, zákon zvratného působení, jsme my lidé vytvořili zmrzačený zákon "pochybnosti ve spravedlnost ". Na základě tohoto většina lidí koná spoustu věcí ze strachu z jakýchsi nesmyslně načerno vybarvených a předem vymyšlených následků. Vždyť cokoli člověče konáš v nejlepším úmyslu, v největší snaze o pravdu, s nejčistším myslem konat to pro dobro svého okolí, je již předem zajištěno přinést, dříve či později, zdravé ovoce. V důvěře přijímej a s pokorou se snaž dávat.

Poté co se strach uchytil na našem okolí, zesílil a získal v nás samých neustálý přísun "strachové " energie, dovolil si bez zábran zaútočit a podmanit si přímo nás. Člověk vysílající neustále do svého okolí strach s cílem podmanit si vše kolem sebe, musí zákonitě do onoho strašlivého strachového močálu zapadnout sám až po uši (obrazně řečeno - obvykle je hlava tou první částí lidského těla, která se ve strachu utopí). Strach tíží.

Velmi mocnou zbraní v boji se zákeřným strachem je Důvěra. Důvěra v sebe s patřičnou dávkou bdělosti. Důvěřujte si a svému konání a bdělostí zajišťujte svým myšlenkám, slovům a činům pravost. Nikdy se totiž nemusí bát ten člověk, který žije v upřímnosti a pravosti. Nejostřejším v tomto a v jakémkoliv spravedlivém boji je důvěra v Boha.

Mnozí lidé se však této důvěry v Pravdu sami vzdali a to pod nátlakem svého rozumu, možná ne pod nátlakem, ale ze strachu. Lidé bojíme se svého rozumu. Rozum na nás křičí a hlasitě přikazuje abychom se raději předem báli špatného výsledku svého konání a byli tím jakoby připraveni na vše špatné. Rozum se stal pánem a libuje si ve strašení. A my už ani nejsme schopni si uvědomit, že těmito přípravami na vše černé si toto sami k sobě přitáhneme a pomalu a hlavně nepozorovaně se ponořujeme do hlubin černého strachu.

Pryč s tímto strašákem, vznešeně zvoucím se rozumem! Nic není náhodou! Vždyť i špatné prožitky jsou pro nás špatné jen z našeho velmi zúženého pohledu ve hmotnosti. V našem celkovém lidském bytí jsou tyto zkušenosti velmi cenné. Proč se jich tedy bát? A jen nevědoucí člověk si chce přát mít život hladký a bez zakopnutí. S co nejmenší námahou co nejvíce užít a využít. Blázen takový člověk. Až se na konci své nynější pozemské pouti ohlédne, spatří jen pustou a vyprahlou poušť bez života prožitků. K čemu takový život?

Nepodnikneme-li tento odvážný krok a nepřestaneme-li se bát svého strachu, svého rozumu, naučí nás sám Bůh ve své nesmírné lásce opravdovému strachu...

Avšak tento strach bude konečně osvobozující a poučný. Budeme se bát svého Boha, abychom se konečně v prachu země naučili žít v Jeho nesmírné lásce.

(V.P.)

***

Naše materialistická společnost se musí znovu učit, bolestně učit, co je to štěstí.

(C.H.)