ROSENKREUZOVO DESATERO

28.02.2015

Chcete žít v plné svěžesti aspoň sto let? Není nic snadnějšího než toho dosáhnout realizací uvedeného desatera. Je to skutečně snadné? Nic není bohužel těžší, než se umět zříci svých drobných nectností... 

  1. Nespěchej, nikdy však dlouho nelenoš.
  2. Spi, když se ti zlíbí.
  3. Jez jen střídmě a málo a týdně se aspoň jednou posti. Dávej přednost ovoci a zelenině, jak jen to jde, vyhýbej se však masu. Tělo i duši dokážeš za několik let zcela otrávit, když zatěžuješ organismus mršinami, které mnozí nazývají vybraným a vydatným jídlem. Moudrý člověk by neměl přijmout za den více než půl kila spíše jalové stravy.
  4. Čekej, protože čas všeho přijde k tobě sám, takže událostem nemusíš nijak nadbíhat.
  5. Z tvého nitra nesmí nikdy vzejít negativní postoj k ostatním, protože se tam záhy vrátí rozhojněn negativními postoji tvého okolí.
  6. Prospívej ostatním a rozdej, co sám nepotřebuješ, majetek vždy bere svobodu a duševní klid.
  7. Denně se nejméně půlhodinku věnuj vydatnému cvičení a další půlhodinku fyzické práci.
  8. Ber si od stromů energii a setrvávej každý den půlhodinku v těsné přítomnosti vzrostlých a zdravých stromů.
  9. Dávej svou léčebnou energii ostatním, nezbavuješ se tak vlastní síly, naopak ji tím ještě rozhojňuješ. Kdo nezíská energii, ten podléhá nemoci.
  10. Odpouštěj jiným provinění aspoň tak rychle, jako je odpouštíš sám sobě.

Cristian Rosenkreuz (1378 - 1484)