ROK

01.01.2010


LEDEN


Nezkrotný lednový mráz, nechť spálí lenost v nás.

Potom každý s novým rokem, vykroč směle jistým krokem.


ÚNOR


Únor bílý pole sílí - Meluzína ještě kvílí.

Nepromarni žádnou chvíli, tím pak také duch tvůj sílí.


BŘEZEN


Zima už se vlády vzdává, neb se jaro tiše rodí.

Padlý anděl z mrtvých vstává, z okovů se vysvobodí. 


DUBEN


Jen s vajíčkem a pomlázkou, spatřuješ cestu za Láskou.

Ji však na kříž, jenž k nebi ční, přibils v den Velikonoční.


KVĚTEN


Jak rozkvetlá louka-kráska, zaplní vše vůní květů,

kolem nás všech čistá láska, ať zavoní do všech světů.


ČERVEN 


Šestý měsíc vládne mocí, bytostných toť hájemství,

svatojánskou tichou nocí, odhaluje tajemství. 


ČERVENEC 


Žhavým létem v potu tváře, hledej cestu ze žaláře,

Vede tě z něj slunce záře, jak pravého hospodáře. 


SRPEN


Zralé klasy drtí cepy, kéž rozdrtí lidské klepy,

jež vše kolem sebe boří, nic dobrého nevytvoří. 


ZÁŘÍ


V září zlaté světlo září, teplo země, jistota.

Lilií je ověnčena, krása ženství - Čistota.


ŘÍJEN


Člověk se vždy zaraduje z dozrávající úrody.

Jak příroda, ukazuje však i on pak svoje plody. 


LISTOPAD


Listí padá víc a více, na hrobech zas planou svíce.

Plamínek sil hledajíce, nechť zaplane v duši více. 


PROSINEC


Vládu zima zas přebírá, chlad i do srdcí se vtírá.

Ze smutku tě vysvobodí - zázrak jenž se v chlévě rodí.

VI 2010