PRO TEBE

16.11.2014

Včerejší ráno a celý den, já chodil jako omámen

Tvou vůní, Tvým tělem vzdáleným, jenž na dálku jen líbat smím.

Cítím tvé rty a ruce Tvé, a přeji si jen jediné:

proměnit touhu nesmírnou, za Tvoji lásku vesmírnou.


Polibků poslal jsem tisíce, ať vzdušnou čarou letíce

na ústa Tvá a k nohám Tvým, dopadnou se svým poselstvím.

Nechť s vánkem ústa líbají a Tvoji auru protkají

nitkami lásky kouzelné, vášně i něhy tajemné.


Sám sotva stojíc na nohou, padám jak hvězda oblohou

do mojí chladné postele. Zvoní mi v hlavě, jak v kostele

zvon, jenž hvězdný čas všem měří. Kdo nezná lásku neuvěří,

že plakat lze žalem i radostí, když štěstí se snoubí s bolestí.


Sotva jsem přečkal jeden den, tajemnou nocí omámen

potácím se zas v divném stavu, znovu mám Tebe plnou hlavu.

Snad milujem se století, snad je to pro nás prokletí,

že nemůžeme spolu být, o lásce smíme jenom snít.

                                                                                                                                 V.I.

Položka