PŘÍRODNÍ REZERVACE HORKY V MILOTICÍCH

13.04.2009

Obec Milotice na Hodonínsku, je známá svým folklórem, dobrým vínem a renesančním zámkem. Jen málokdo však ví, že je zde také chráněná přírodní rezervace "Horky". Zajímavá, několikahektarová oblast, jejíž dominantou je velký výskyt chráněného Hlaváčku jarního, který zaplavil jihovýchodní svah. V jarním období, kdy rozkvétá, je zde nádherná podívaná na rozzářenou jakoby sluncem zalitou stráň, plnou této krásné rostliny. 

Přírodní rezervace Horky se nachází asi 2 km jihozápadně od obce Milotice na úbočí kopce Náklo. Jedná se o jeden z posledních zbytků stepí na Jižní Moravě. V takto zajímavém území se vyskytuje celá řada vzácných, ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Horky klimaticky náleží do oblasti teplé. Pro své nesporné bohatství byla lokalita vyhlášena jako chráněné území v roce 1989. Současná rozloha území je 15,5 ha a leží v nadmořské výšce 192-261 m. Tato rezervace byla v minulosti kosena a část sloužila jako pastvina. Cílem ochrany je záchrana jedinečného stepního biotopu s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Přírodní rezervace Horky je jakýmsi ostrůvkem v zemědělské krajině. Proto většina živočichů, především savců a ptáků, je pro tuto krajinu typická. Setkat se zde můžeme s kobylkou zelenou, vosou obecnou, babočkou pavím okem, otakárky a vzácněji majkou či drvodělkou fialovou. Z obratlovců například s ještěrkou obecnou, z ptáků jsou to druhy typické pro otevřenou krajinu bramborníček černohlavý, ťuhýk obecný, strakapoud jižní, koroptev polní.

Vzhledem k nevápnitému podloží má lokalita Horky vegetaci výrazně odlišnou od nedalekých stepních lokalit v okolí Čejče. Na Horkách najdeme velmi cenné porosty hlaváčku jarního, hadince červeného a kavylu tenkolistého. Největší porost hlaváčku jarního se nachází v jihozápadním svahu rezervace, jedná se současně o nejpočetnější populace této rostliny v okrese Hodonín.

Roste zde i zvonek sibiřský, pampeliška pozdní, kozinec dánský, hadinec červený, vstavač kukačka, starček celolistý, růže galská, oman oko Kristovo, kozinec vičencovitý a protože jsou v podloží písky, i vzácné pískomilné druhy jako pryskyřník ilyrský a divizna brunátná (fialová).

Hlaváček jarní je vytrvalá trsnatá bylina z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) vysoká 10-40 cm. Lodyhy jsou přímé, s listy dělenými na husté čárkovité úkrojky, zakončené až 8 cm velkými leskle žlutými květy; kvete od dubna do května. Celá rostlina je prudce jedovatá, obsahuje srdeční glykosidy, takzvané kardenolidy, v minulosti se sbírala jako léčivka. Často se pěstuje jako skalnička. Roste na slunných travnatých stráních, stepích nebo ve světlých šípákových doubravách na bazickém podkladu. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazen mezi druhy silně ohrožené a zákonem je zvláště chráněn jako ohrožený druh.

O letošních Velikonocích (2009) byl právě ten krásný a prosluněný čas, kdy hlaváček svými zářivými květy umocňoval tu jarní pohodu. Podívejte se na tu krásu.

Foto Vít Ištvánek (2009)

ALBUM FOTOGALERIE http//istvanek.net/alba/hlavacek/index.html