PŘÍLIŠNÁ GLOBALIZACE JE ŠKODLIVÁ

07.06.2020

Pokud současní vůdcové chtějí svým národům a svým zemím vnutit cizí mravy a zvyky, cizí tradice a oděvy, cizí stavební sloh v domnění, že tím jejich národy budou přivedeny k pokroku, nemůže nikdy nastat krása, rozkvět, ani pokrok. Je to jen začátek absolutního úpadku. Napodobení není povznesením, protože to není vlastní dílo! Nemáme být všichni stejní podle nějakého cizího vzoru! Nemůže pak nastat harmonie mezi lidmi, ani meze národy.

Kde chybí harmonie, tam není ani krása, ani mír, ani spravedlnost. A není pak možné toho nikdy dosáhnout.

Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ! Ve všem má být vzestup. Avšak tento vzestup v pokroku musí být budován na vlastním základě a z něho vycházet. Nesmí to být přejímání cizích věcí, protože pak to není nikdy pokrok. Pokrokem pro národ může být jen rozmach toho, co národ už má, nemůže to však být převzetí něčeho cizího. Vypůjčené nebo převzaté není také vlastnictvím, i když je tu snaha přivlastnit si to. Není to získáno, není to produkt ducha národa, na který jedině může být hrdým a také hrdým být musí!

Pravá harmonie vznikne jen rozličností, ne však uniformovaným sjednocením národů. Kdyby bylo něco takového zamýšleno, pak by byla dána také jen jedna země a jeden národ. Při tom by však brzy nastal stav klidu a nakonec choroba a odumírání!

Nedbání těchto vývojových zákonů se hořce vymstí na všech národech, neboť to vede nakonec k úpadku a zhroucení, ne k rozmachu.

Globalizace, jak je pojímána a násilně prosazována dnešními vůdci, je škodlivá a nepřinese nic pozitivního. Pokud nebude včas zastavena a přehodnocena, povede k destrukci a úpadku všech. 

* podkladem je přednáška Krása národů