PŘEHLED DUCHOVNÍCH VAD A NEMOCÍ

19.04.2009

AIDS - vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem.

Akné - nežitá a nečistá sexualita.

Alergie - nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, přehnaná čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci vnitřních zábran pro používání chemikálií.

Alkoholismus - neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Angína pektoris - potlačování přirozené citovosti.

Bolesti hlavy - difúzní - převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Deprese - nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítnuta odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Diabetes - nevděčnost Stvořiteli za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož výsledkem je "zakyslá" povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváží si jí, nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Frigidita - přemrštěný egoismus a sebeovládání.

Chybí orgasmus - není odevzdanost a přemíra zištnosti a egoismu.

Infarkt myokardu - vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv.

Impotence mužů - nedostatečné plnění mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity.

Infekce, chřipky, nachlazení - pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy.

Játra - nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek sebedůvěry.

Kafíčkování - nedostatek duchovní motivace k činnosti.

Koktání - v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality.

Kouření - neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi.

Kožní vyrážky - porucha vztahu osobnosti a prostředí, negativní mentální energie chce z těla ven.

Krk - časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.

Ledviny - porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha komunikace mezi lidmi. Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování dobrého a zlého, nutného a nenutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit se přežitého.

Menstruační poruchy - potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské role.

Migrénovitá bolest hlavy - chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.

Močový měchýř - člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte.

Mozková mrtvice - trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difúzní bolesti hlavy.

Nechutenství - nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost - nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.

Nízký krevní tlak - nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

Nohy

- celková slabost - ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost,

- kolena - nedostatek pokory,

- kotníky - nadměrný pocit životní jistoty,

- kyčelní klouby - pohodlnost ducha,

- křečové žíly - libování si ve stereotypu života,

- nedostatek energie od kolen níže - neochota vyjít lidem vstříc.

Oční vady

- krátkozrakost - silná subjektivita a přehnané vidění detailů,

- dalekozrakost - nevidění důležitých detailů, nevidění vlastního podílu v negativních jevech vlastního života,

- barvoslepost - slepota pro rozmanitost života

- šilhání - nevidění vícerozměrnosti problémů,

- šedý zákal - nemocný nechce vidět ostrosti života, aby je nemusel řešit; také nenávistné pohledy,

- zelený zákal - vidí jen to, co vidět chce.

Páteř

- nedostatek hrdosti a přímosti ducha,

- bolest v kříži prvotní - pocit pracovního přetížení,

- Bechtěrejevova choroba - duchovní pýcha a strnulost (i v minulém životě).

Plíce - podvědomá snaha omezovat svobodu jiných, nenechat druhé dýchat,

- astma - nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti.

Přejídání - pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.

Psoriasis (lupenka) - přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Ruce - snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě,

- tenisový loket - do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány.

Slinivka - existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové rozebírání pozorovaného.

Spavost - únik ze života do světa snů.

Srdce - nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha.

Svědění - něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska nebo zlost.

Tenké střevo - viz slinivka.

Tlusté střevo

- zácpa - hmotná a duchovní lakota, materiální přivázanost a křečovitá snaha hromadit materiální,

- kolitída - snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní osobnosti.

Uši - hluchota - nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu, nadměrné soustředění na vlastní činnost.

Zadrhování v řeči - tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba.

Zuby - pokles vitality, snížení vůle rvát se se životem, agresivita na nepravém místě,

- paradentóza - ztráta vnitřní sebejistoty a vitality.

Žaludek - odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti,

- vřed - polknutý hněv a agresivita.

Žlučník - neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita (u žen obvykle v přítomnosti dětí).

AGAPE BRNO

PŘÍČINY NEMOCÍ  >