PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

26.05.2014

Ta omamná vůně akátů

nám každoročně zvěstuje,

že Máj, čas lásky zas je tu

a s ním Tvé výročí tu je.


Letos je s příchutí nádhernou

a voňavou jak růže květ.

To Ty jsi tou růží kouzelnou,

jež dnes slaví čtyřicet let.


Přejeme všichni, jak se sluší,

bys byla šťastná jako dosud.

Měj v srdci lásku a mír v duši,

ostatní přinese Ti Osud.


Patří Ti od nás hodně díků,

za lásku, práci, starosti...

Za smích i slzy v kapesníku,

za bolesti i radosti.


S Tebou se rány lépe hojí.

S Tebou i radost větší je.

Jsme rádi, že smíme býti Tvoji,

jen s Tebou se nám dobře žije.

 

      květen 2002 - manžel s dětmi