PRAMEN LÁSKY

03.01.2015

JÁ DOSTAL ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ

JÍT TAM, KDE LÁSKA PRAMENÍ

TAM NABRAT JI DOST PRO TEBE

A VZÍT SI TROCHU PRO SEBE


ODHODLANĚ BEZ MEŠKÁNÍ

PRO TEBE, MÁ KRÁSNÁ PANÍ

NEDĚLÁ MI ŽÁDNÉ VRÁSKY

VYDAT SE K PRAMENU LÁSKY


HLOUBAL JSEM, KDE ZAČÍT MÁM

A KDE PRAMEN VYHLEDÁM

CHODÍC OD VESNICE K MĚSTU

NIKDO NEZNAL K NĚMU CESTU


VE SNÁCH VÍLA ZJEVILA SE

A S ÚSMĚVEM VE SVÉM HLASE

ŘEKLA MI, AŤ NEHLEDÁM

ŽE TEN PRAMEN V SRDCI MÁM


NECHÁPAL JSEM, CO TO PRAVÍ

A PROČ S ÚSMĚVEM MĚ ZDRAVÍ

A KDO JE TA VÍLA KRÁSKA

"PROBOHA, TO JE MÁ LÁSKA"!


TO TY JSI TEN PRAMEN LÁSKY

ODPOVÍDÁŠ NA OTÁZKY

VEDLE MĚ VŽDY STÁLE STOJÍŠ

DÁVÁŠ RADOST I ŽAL HOJÍŠ


TYS MÉ ŠTĚSTÍ, TYS MŮJ SVĚT

JAK JSEM MOHL NEVIDĚT

TEBE LÁSKO V SRDCI MÁM

TOBĚ HO TEĎ PŘEDÁVÁM


PLNÉ LÁSKY SRDCE MÉ

CHCEŠ-LI, DEJ MI SRDCE SVÉ

VĚČNOU LÁSKOU PROKLETÍ

SPOČINEM PAK V OBJETÍ


VI 1.1.2015

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

,

,

,

,

,