OTEVŘI OČI

08.06.2020

Díváš se, máš vše před očima a stejně nevidíš. Vidíš jen to, co je ti předkládáno, abys viděl. Otevři už konečně oči. Co se jeví jako nepochopitelné nazýváš pak zázrakem, ač je to skutečností. Už jen tím, že se to stalo je vyvrácen "zázrak", pouze ty to nechápeš.

Zázrak považuješ za něco, co se stalo mimo přírodní zákony, nebo dokonce za něco, co se příčí všem přírodním zákonům. Právě v tom vidíš snad nadpřirozeno, či dokonce Božské! Jak pošetilé.

Představuješ si mylně všemohoucnost, jako možnost libovolných skutků. Zázraky jsou pro tebe takovými libovolnými skutky. Co by bylo božského na tom, kdyby snad tvůrce konal libovolně?

V Jeho působení je v první řadě naprostá dokonalost bez chyby a bez mezery. Dokonalost je podmíněna nejpřísnější logikou a naprostou důsledností v každém směru. "Zázrak" se musí proto dokonat jen v nepřetržité důslednosti dění. Rozdíl je pouze ten, že při zázraku vývojový pochod, který jinak pro pozemské pojmy vyžaduje delší dobu, se odehrává sice obvyklým způsobem, ale s velkou rychlostí. Mnohdy i na pozadí hlavního dění.

Všechno, co postrádá přísnou důslednost, není a nemůže být Božské. Každý tzv. zázrak je úplně přirozený děj, který se děje jen v neobyčejné rychlosti a soustředěnou silou. Nikdy se nemůže stát něco nepřirozeného. To je úplně vyloučené.

Jak bys to človíčku však mohl pochopit, když nevidíš ani to, co se děje kolem tebe. Díváš se na fotografie, videa a stejně ti mnohé unikne. Vidíš jen to, co je v popředí, zatím co to důležité se děje v pozadí.

Sundej si pásku z očí, ať vidíš i to, co je za zrakem a rázem to přestane být zázrakem.

VI - výtah z Poselství