ODSOUDIT

31.03.2013

Existuje zásada, která je nárazníkem proti všem informacím, je důkazem proti všem argumentům a nikdy nezklame v tom, že udrží každou lidskou bytost v trvalé nevědomosti. Touto zásadou je ODSOUDIT, ještě než začneme zkoumat.

Herbert Spenser (1820-1903)

Jak často máme tendenci druhé odsoudit, aniž bychom znali jakékoliv souvislosti. Už od nepaměti se takto lidstvo chová. To, čemu nerozumím a co mi nějak vadí, tak to prostě odsoudím a hotovo. Člověka, situaci, věc, rozhodnutí... Ve své "velikosti" nebo spíše ješitnosti, že vše víme lépe, významně pozvedáme obočí a soudíme. Dnes je dost populární označovat ty druhé za nemocné. "Já" jsem přeci inteligencí nebo ještě lépe, duchovní úrovní výš a na ty ostatní "shlížím shůry" a vznešeně je označím za (duchovně) nedozrálé, nemocné... Jak nemoudré a nedůstojné člověka to však je. Ukazuje to na pravý opak "mého vznešeného já".

Skutečně moudrý a vědoucí člověk to nikdy neudělá, neboť on VÍ. Ten, kdo se jen domnívá, že ví a pochlebovači je v tomto omylu upevňován, ten to není schopen pochopit, a proto žvaní nesmysly a je přesvědčen o své "moudrosti". Směšné a smutné zároveň.

Pozorujte a vnímejte takové lidi. Většinou jsou nepoučitelní - jejich škoda.

VI