NĚKOLIK RAD DO ŽIVOTA

24.03.2014

Opravdová radost přichází, když jednáte podle svého nitra a poznáte, kdo jste.

Možná máte řadu důvodů, proč zatím nemůžete změnit svůj život. Pokud si nezačnete vytvářet důvody, proč můžete, změna zůstane jen u myšlenky na budoucnost a vy nepůjdete cestou radosti. 

Žijete životem, kdy po vás neustále někdo něco chce, váš den je nabitý, a přitom neděláte to, co byste chtěli? Je ve vaší moci toto drama změnit. Síla k tomu vychází ze soucítění se sebou a z vnitřního pocitu svobody. Mnozí jste si zařídili život, který je bez radosti, protože věříte, že musíte plnit povinnosti vůči druhým, že potřebujete být potřební, nebo že jste otrokem té či oné situace.

Milovat lidi znamená zavázat se, že je budete vidět stále v nejlepším světle, i když si čas a bližší seznámení vezmou jistou daň.

Mnozí z vás, když najdete na druhých, na svých milovaných či přátelích nějakou odlišnost, s nimi začnete soupeřit a bojovat o moc, abyste to nějak vyřešili. Kdybyste však přijali, že druhý má svůj vlastní pohled na svět, a uvědomili si, že se zkrátka jen liší od toho vašeho, nemuseli byste dělat nic jiného než prostě milovat. Nepotřebujete přesvědčovat lidi, že máte pravdu, protože to vás jen vtáhne do boje o moc. A nemusíte se ani nechat přesvědčit, že pravdu mají oni. Být pozitivní neznamená být slepí. Znamená to ochotu vidět v druhých to dobré a odvrátit pozornost od toho, co je (podle vás) špatné nebo odlišné.

Chcete-li mít svobodu, buďte ochotni svobodu dávat.

Nemůžete vlastnit druhého člověka a nemůžete mít rovnocenný vztah, berete-li svobodu někomu jinému. Všichni lidé mají právo dělat věci, které v nich probouzejí život a díky kterým rostou. Mnoho lidí musí opustit vztah, protože v něm nemají svobodu potřebnou k tomu, aby mohli růst. Někteří lidé se bojí partnerovy či přítelovy potřeby mít svobodu.

Paradoxně - čím více svobody lidem dáte, o to více s vámi budou chtít být. Vyžadujete na druhých něco, co byste nechtěli, aby žádali oni od vás? Očekáváte, že vás budou o všem informovat, žít podle vašich představ a budou vám k dispozici, kdykoli budete chtít? Do jaké míry berete svobodu druhým, do té míry ji berete sami sobě.

Představte si vězně zavřeného v cele, kterou strážce musí hlídat dvacet čtyři hodin denně. Nabízí se otázka, který z těch dvou je vlastně vězeň - strážce nebo uvězněný? Máte-li pocit, že musíte stále dohlížet na ostatní, že jim nemůžete důvěřovat a dát jim volnost, jste právě tak v pasti jako oni. Mnozí z vás ztrácíte svou svobodu, protože bedlivě strážíte všechno, oč nechcete přijít. Možná dáváte tolik pozor na svého partnera či partnerku, na své majetky, děti nebo na svou rodinu, že věnujete více času jejich ochraňování než svému vlastnímu růstu.

Řekněte si teď, že dáte svobodu všem svým blízkým.

Nechte je dělat jejich chyby a objevovat jejich vlastní radosti. Mohu vám zaručit, že kdykoliv dáte druhým svobodu, obrátí se k vám s ještě větší láskou a respektem. Svobodu druhým mohou nechat jen silné osobnosti, které jsou vnitřně vyrovnané. Tím dávají sobě i druhým obrovský dar, protože vězeň už nemusí být hlídán, a tím pádem je svobodný i strážce.

Svobodní jste tehdy, když si můžete zvolit, jak chcete reagovat. Dokážete-li si zvolit reakci plnou radosti a potěšení, dokážete-li se rozhodnout vidět na věcech a lidech to pozitivní a spíše se chválit než hanět, pak jste získali konečnou svobodu, svobodu být a jednat způsobem odrážejícím vaši hlubší pravdu.

Abyste měli pocit bezpečí, potřebujete cítit, že rostete, rozpínáte se a rozšiřujete obzory svého světa.

Možná si myslíte, že se budete cítit bezpečněji, když zabráníte změnám a udržíte status quo. Bezpečí však pramení jedině z ochoty riskovat a jít do nových věcí, otevřít se a objevovat více z toho, kdo jste. Někteří lidé zjistili, že když se snaží udržet si bezpečí svého světa tím, že se vyhýbají riziku, mají nakonec ještě větší strach a nejistotu. Strach vždycky zeslábne, jakmile se rozhodnete něco s ním udělat. Možná jste si všimli, že když jste udělali něco nového, cítili jste se pak moudřejší a silnější i v jiných oblastech svého života.

Síla pramení z žití v přítomnosti - kde můžete jednat a tvořit budoucnost.

Takže až se budete otevírat novému, nezapomínejte, že věci budou vždycky jen lepší; nic vás neopouští, dokud nepřichází něco většího. Za každým poklesem následuje velký skok dopředu. Přijímat nové věci je snadné. Hrajte si jako děti. Všimli jste si, že malé děti přijímají vše jako zcela novou zkušenost? Otevřít se a přijmout nové může být snadné, když si to jako snadné představujete. Udržujte si ve své mysli obraz, že budoucnost je pozitivní a že bude krásnější než cokoliv, co jste doposud poznali. Jelikož rostete a vyvíjíte se, vše, co vytvoříte, bude dokonce ještě radostnější než to, co máte.

A ještě něco: Neberte sami sebe tak vážně.

Smějte se a hrajte si. Když se věci nedaří, není to konec světa. Humor je snad nejlepší branou k opravdové (sebe)lásce. Schopnost smát se, usmívat se na lidi kolem a dívat se na potíže s nadhledem je rozvinutá dovednost. Ti, kdo vycházejí ve svém jednání z vyšší úrovně (sebe)lásky, mají často velmi dobrý smysl pro humor, jsou vtipní a s chutí vyvolávají dětskou hravost také v ostatních. Umí být spontánní, každou chvíli najdou důvod smát se a dokáží vzbudit pocit uvolnění a štěstí také v druhých.