NÁVRAT V ČASE

14.05.2016

Před čtyřmi roky dostala moje žena dárek - vrátit se v čase do minulosti... A pak, že nejde cestovat časem.

A tak jsme si na to trochu zavzpomínali. Pokud chcete, pojďte se s námi zase vrátit do časů minulých, v krátkém filmovém sestřihu. Neškodí, trochu se odreagovat.

To bylo tehdy, kdy se hrabě Serényi se svou chotí, její přítelkyní a dcerou přijeli podívat na své Milotické panství, které před časem zakoupili. Služebnictvo a všichni místní poddaní je samozřejmě s radostí a úctou vítali.

Video a fotky z Milotic v kostýmech