NA ŠTĚDRÝ DEN...

24.12.2019

Sklání se nad námi láska našeho Pána. Děkujme, že se smíme společně setkat a prožívat chvíle, které neodejdou do nenávratna. Je Milost podívat se do očí těch, které máme rádi. A vkládat do duší bližních malé, ale vzácné dary lásky. Buďme si oporou, prociťujme jako děti, ať z činů vychází jen jedno: "Mám tě rád". Vždyť právě tato slova hladí nejvíc na světě, všichni je můžeme darovat.

Tak nečekejme, aby nebylo pozdě, otevřeme náruč svého srdce úplně dokořán. Každý člověk touží po štěstí a také radostných chvílích, pomozme Pánu v tom, aby nikdo přes nejkrásnější svátky v roce nebyl sám. On také věrně stráží všechny své dítky, neustále má připravené hvězdné nebe, které o Vánocích rozsvěcuje v každém z nás. Zažne jednu hvězdu, potom druhou, nebe je nádherné, když v citu držíme se za ruce a děkujeme za svůj život modlitbou ze Srdce.

Obraťme prosím svůj zrak Vzhůru - tam, kde se nachází Domov věčný. S díkem a úctou spojme své ruce, vždyť jenom DNES ve Stvoření žije, tak chtějme prožívat. Okamžik ten, ze kterého vzchází Požehnání pro celou Zemi, když jsme čistou láskou pro bližní. Zapomeňme na sebe i na to co nepochází z citu, vždyť kvůli tomu jsme sem nepřišli.

Pohlaďme svojí přítomností každého, koho potkáme. To proč nám ho Pán poslal do cesty se častokrát až později dovíme. Až v srdci procítíme, že máme mít rádi všechny ve Stvoření. Odpouštět, též chápat a v lásce se dávat, očistit svůj duchovní šat od dávných provinění. Ať z hloubky nitra radostný dík vznáší se ve Výšinách v pokoji a míru. Pak po paprsku Pravdy vystoupí celý náš život do Světlých úrovní. A pochopíme, že jsme přišli jen kvůli lásce působit i sloužit. Vidět v tom druhém pomoci pro ducha, také cestu, na které se smíme ještě učit. Abychom zazářili v jedné jediné chvíli, jako ty hvězdy, které přes Vánoce rozsvěcuje Vůle Boží v nás. Ona neví, co je to po něčem toužit, zná jediné: "Mám tě rád."

I pro Vás jedna hvězda padá, rozzáří celé nitro na dlouhou chvíli. Ale nezapomeňme, prosím nás všechny, na Štědrý den vzdát dík Pánu Bohu. Za to, co jsme směli a také, že vedl po celý rok správně naše kroky. A když jsme padali, přišel a řekl: "Jsem s tebou", utíral nám slzy, co tekly do dlaní, když občas smutek nad námi zvítězil. Jeho Vůle vždy blízko nás stojí, nic neočekává, jen prostě bdí nad Námi.

Na Štědrý den buďme prosím v každé chvíli láskou. Povězme si i to co jsme nestihli, v tichosti chrámu své duše postůjme také před Pravdou. Najděme se všichni společně v jednom velkém srdci. Do něho přichází každý, kdo se upřímně snaží jít blíže ke Světlým Výšinám a o Sílu si prosí. Chyťme se za ruce, vždyť společný cíl ve svobodě dosáhnout chceme. Přes pomoci, co v sobě nosí a probouzí každý jeden z nás. Darujme si o Vánocích to nejcennější, co jsme možná přes rok nedokázali v prožité pokoře odevzdat. Kráčejme spolu s otevřeným srdcem, duší zářící láskou a proudy sil jež přinesou na oltář Boha náš dík: "Pane, děkuji, že smím být, moc tě mám rád(a)."

                                                                                MC