MODLITBA NEZNÁMÉHO KŘESŤANA

12.10.2013

Dej, ať Tě vidíme Pane, když se probudíme.

Dej, ať Tě vidíme Pane, když potkáme své spolubydlící.

Dej, ať Tě vidíme Pane, když je na stole chléb a kolem nás lidé s nimiž smíme jíst.

Dej, ať Tě vidíme Pane, když jdeme ulicemi a shon světa nás obklopí.

Dej, ať Tě vidíme Pane, při naší práci, při té namáhavé i při té podnětné.

Dej, ať Tě vidíme Pane, v milujících, kteří hledají cestu do budoucnosti.

Dej, ať Tě vidíme Pane, v nemocných a starých, kteří potřebují naši pomoc. Z těch všech nás oslovuješ, s prosbou, napomenutím a povzbuzením.

Pane, Ty jsi přítomen v těch, kteří jsou nám nablízku.