Medžugorje květen 2017

12.05.2017

Cesta do Medjugorje, poutní místo s celým areálem, Místo zjevení Podbrdo - noční pohled na Medjugorje a křížová cesta, vodopády Kravica nedaleko od Medjugorje, putování kamenitou křížovou cestou na kopec Križovac. Následně zpáteční cesta směr ČR, zastavení v nejnavštěvovanějším poutním místě Chorvatska Marija Bistrici, s úžasným areálem s křížovou cestou, vyzdobenou obřími sochami předních chorvatských výtvarných umělců. To vše v průběhu několika květnových dnů.