MANŽELSTVÍ A VÍRA

07.04.2021

Máme už několikaleté manželství, ale od počátku není šťastné. Vzali jsme se vlastně jen proto, že jsem otěhotněla a vzhledem k tomu, že jsme oba z křesťansky vychovávaných rodin, tak jsem si nemohla dovolit ani potrat, ani zůstat svobodnou matkou. Byla by to rodinná ostuda. Sezdávali nás v kostele a takové manželství je podle církve spojeno bohem a nemá být rozvedeno. Jsme ale oba nešťastní. Co s tím můžeme dělat?

ODPOVĚĎ:

Opět i Vám sděluji jen mé stanovisko a můj pohled na věc, z pozice mého dosavadního vědění.

"Co Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje" - takové a podobné věty slýcháváme a jsou zakotveny v knihách víry a církevních dogmatech. Nutno podotknout, že jsou pravdivé! Nicméně je třeba správně objasnit a pochopit jejich skutečný význam, což se obecně neděje a vyplývají z toho pak mnohá nedorozumnění, včetně řady nešťastných manželství, která nikdy nebyla tím, čím být měla.

Bůh-Stvořitel sám nic nepřikazuje, nespojuje, nerozděluje. Vložil svou vůli do neochvějných zákonů platných a neměnných v celém stvoření. On je Láska a ta se projevuje i v zákonitostech, jež nás trvale obklopují. Jen manželství založené na duchovní lásce, má tu hodnotu výše zmíněnou. Jen o takovém lze říct, že bylo tzv. "uzavřeno v nebi". Všechny ostatní takovou hodnotu nemají a jakékoliv pozemské obřady, včetně církevních, na tom nic nemění.

Tam kde chybí vzájemná láska muže a ženy, jejich souznění a duchovní propojení, tam lze mluvit jen o pozemském soužití, možná oboustranně výhodném, ale jinak nic duchovního nepřinášejícím. Takový svazek není ničím vázán a lze z něj kdykoliv vystoupit. Jsou-li navíc oba nešťastní, jako Vy, kde lze pak hledat duchovní lásku? Takové manželství nebylo nikdy "Bohem spojeno", ba naopak je vlastně proviněním obou zúčastněných, že v něm dlouhodobě setrvávají a ničí tak další možnost svého duchovního rozmachu i možné opravdové lásky, která se mohla projevit s jinými partnery. Vymlouvání se na děti, církevní sňatky atd., vypovídá jen o nezralosti a nepochopení zákonů Lásky, jež vložil Stvořitel do svého díla.

Co tedy můžete dělat? Pokud jste oba nešťastní, tak není na co čekat. Dohodněte se na rozvodu a to co nejrychleji. Osvoboďte se od okovů nelásky a najděte si své skutečné partnery, se kterými naplníte svou touhu po lásce, duchovní i pozemské. Vaše dítě (děti) to pochopí a ukážete jim správnou cestu - cestu lásky. Jen taková má v manželství smysl. Vždy pro ně zůstanete pozemskou matkou i otcem, ale taky příkladem, že mají sami hledat a nacházet opravdovou lásku. Nehledat jen materiální, hmotné, erotické, "výhodné" partnerství, které ve skutečnosti pak není ničím jiným, než jen veřejně a úředně uznanou prostitucí. To není a nikdy nebylo skutečné a opravdové manželství!

Běžte a vyřešte to. I nadále pak zůstanete se svým stávajícím mužem dobrými přáteli. Jeden druhému budete přát skutečnou lásku a prožijete-li vše opravdově, nastane i odčinění promarněných dnů a let.

Láska je největší dar, největší hodnota a síla, nepromarňujte tedy další čas poznat její účinky a pomáhat ji šířit dál. Dnes je jí víc než kdy jindy potřeba. Pro Vás, Vaše okolí i celý svět. Váš vnitřní hlas - cit - Vám dá odpovědi a ukáže cestu. Naslouchejte, vyciťujte, vnímejte. Najděte toho, kterého hledáte a teprve pak snad bude Váš svazek skutečně spojen v nebi.