NEMÁME MÁLO ČASU, MÁME JEN MÁLO LÁSKY

26.12.2018

Venku chodí lidé - chodí sem a tam, spěšně, rychle...

Všechno spěchá, spěchají auta, spěchají náklaďáky,

ulice spěchá, město spěchá, vše spěchá.

Všichni spěchají, aby neztrácely čas...

Honí čas, aby doběhli čas,

aby získali čas.

Chtěl bych se modlit -

ale nemám čas...

Všichni honíme čas:

uspěchaní, stísnění, přetížení, nevlídní...

a nikdy nedojdeme do cíle...

Chybí nám čas,

navzdory vší námaze nám stále chybí čas!

A chybí nám ho stále víc!

Dny jsou krátké, čas je krátký...

Já mám čas, mám svůj čas pro tebe,

všechen čas, který mi dáváš,

roky mého života, dny mých let - všechny mi patří.

A na mně je, abych je naplnil, až po okraj je naplnil.

Dej, ať svůj čas žiju pro tebe.

Každý den je tvůj den. Veškerý čas je tvůj čas.

Pokud nemám ve svém životě čas pro tebe,

čas, abych tě miloval, čas pro lidi,

tak bylo všechno mé spěchání marné.

Nemám málo času, mám jen málo lásky.

Daruj mi, Bože, více lásky.

Neboť ten, kdo miluje, má čas.

                                                                                 (A. Pereira)