KVĚTNATÉ STEPNÍ STRÁNĚ

03.06.2020

Mezi jihomoravskými vesnicemi Želetice a Nenkovice v Kyjovské pahorkatině leží jedno z nejvýznamnějších chráněných území panonské teplomilné květeny na jižní Moravě. Původní Státní přírodní rezervace Na Adamcích byla vyhlášena už 29. 12. 1972 Ministerstvem kultury na ploše 7,5 ha. Ovšem 18. 7. 2014 Ministerstvo životního prostředí chráněné území nově vyhlásilo národní přírodní památku (NPP) o dvojnásobné rozloze 15,10 ha. Od roku 2005 je území také součástí sítě evropsky významných lokalit Natura 2000.

Adamce jsou ukázkový příklad lokality, jejíž charakter a druhové bohatství pomáhal přírodě už po staletí udržovat člověk. Nejprve pastvina za dědinou, později spíše kosená louka a třešňové sady. Místní obyvatelé zde zkrátka dlouho pomáhali udržovat tento kout země nadupaný teplomilnou květenou.

Suché trávníky na Adamcích jsou zajímavé od jara do podzimu. Vždy zde najdeme něco, co nás zaujme barvami či tvary. Lokalitě dnes dominují květnaté širokolisté trávníky s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), což je výsledek posledních desetiletí obhospodařování převážně sečením. Brzy na jaře vykvétají koniklece velkokvěté (Pulsatilla grandis) a místy i koniklece luční (Pulsatilla pratensis). Brzy po nich se stráně rozzáří jasně žlutými květy hlaváčku jarního (Adonis vernalis) a když budeme dobře hledat, najdeme v trávě nizoučké keříčky lýkovce vonného (Daphne cneorum) s růžovými, vyjímečně bílými květenstvími. Tento dnes už velmi vzácný druh je pozůstatkem dřívějších pastvin a v celé republice ubývá. Žlutou doplní záhy bílá barva tisíců květů snědku Kochova (Ornithogalum kochii) a mochny bílé (Potentilla alba). Skutečná záplava barev propuká v květnu a počátkem června. Vykvétají např. sinokvět měkký (Jurinea mollis), a také orchideje - vstavač vojenský (Orchis militaris), vzácně i vstavač osmahlý (Orchis ustulata) a vemeníček zelenavý (Coeloglossum viride). Stráň nad úvozem pak téměř celá zrůžoví květy třemdavy bílé (Dictamnus albus), rostliny exotického vzhledu i vůně. Hojná je parazitická třemdava bílá (Orobanche alba). K největším perlám zdejší flóry však patří hadinec červený (Echium maculatum), mohutná rostlina s krvavě červenými květy zařazená mezi evropsky významné druhy, a proto každoročně sledovaná a sčítaná. Na začátku léta se přidává oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), oman srstnatý (Inula hirta), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), třezalka ozdobná (Hypericum elegans) či česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon), který zdáli připomíná špendlíky s rudými hlavičkami napíchané v trávě. Pozoruhodný je výskyt vlhkomilného česneku hranatého (Allium angulosum), který jakoby na zdejší suché stráně nepatřil. Osídlil však místo nad úvozovou cestou, kde občas vystupuje pramínek z nepropustných vrstev flyše. Finišmankou léta je hvězdnice chlumní (Aster amellus), která dokvétá až do podzimních měsíců.

Na hřbítcích a vrcholcích pahorků se zachovaly zbytky vegetace panonského stepního trávníku. V ní kromě některých výše zmíněných druhů najdeme např. kosatec nízký (Iris pumila), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kavyl Ivanův (Stipa pennata). Nenápadnou, ale opravdovou hvězdou Adamců je drobná nažloutle kvetoucí rostlinka z příbuzenstva mrkve, bezobalka sivá (Trinia glauca). Tato extrémní vzácnost je dvoudomá, tedy odděleného pohlaví a je v ČR k nalezení dnes již jen na několika jihomoravských lokalitách.

Zde je několik snímků a krátké video

Foto a video Vít a Martin Ištvánkovi