KOUZELNÝ SVĚT VODY

20.03.2009

Krimmlerský vodopád v rakouském národním parku Vysoké Taury je opravdu majestátní podívaná, kterou si každým rokem dopřává kolem 400 000 turistů.

Takřka čtyřsetmetrová výška, z níž se každou vteřinu řítí do údolí 5,6 m3 vody (průměrná roční hodnota), jej mezi nejvyššími vodopády na světě řadí na páté místo, v Evropě nemá v tomto ohledu konkurenci. Stezka kolem vodopádu s výhledovými plošinami byla zbudována již v sedmdesátých letech 19. století, v loňském roce (2000) však pro ty, kteří se chtějí i něco zajímavého dozvědět, přibylo v údolí zvláštní "muzeum" s názvem WASSER WUNDER WELT, neboli KOUZELNÝ SVĚT VODY. Téma voda je zde pojaté tak, že musí zaujmout návštěvníky bez ohledu na věk a úroveň vzdělání. Má svou venkovní i vnitřní část a po vzoru moderních muzeí nenabízí pouze fakta, ale vybízí také k vlastnímu experimentování. První, co upoutá po vstupu do venkovního areálu, jsou nejrůznější nádržky, rybníčky a potůčky, pospojované všelijakými "tajemnými" zařízeními. Každé z nich má nějakým způsobem upozorňovat na vlastnosti vody, které jsme si zvykli pokládat za normální, jež však ve skutečnosti jsou neobyčejné a fascinující. Skleněný tubus uvnitř s tryskajícím paprskem vody, na jehož vrcholu tančí a poskakuje malý míček, připomíná obrovskou sílu a tvárnost vody. Intenzitu proudu lze ovládat zvenčí pákou, což se zejména pro rodiny s dětmi může stát zábavou na celé dlouhé minuty. O kousek dále je "vodní váha", kde ani nemusíte znát Archimédův zákon, abyste mohli zvážit sebe i celou rodinu najednou, "vodní houpačka" pro malé i velké, na níž si uvědomíme, jakou výtlačnou sílu má voda, vodní mlýnek s regulovatelným přítokem či prastaré zařízení na dopravu vody do výšky - šroubovice - jejímž otáčením se voda dopravovala již v dávných dobách. Další skleněný tubus naplněný zčásti vodou nás vyzývá, abychom si vyzkoušeli svou sílu. Roztáčením kliky se ve vodě tvoří vír - jeho prohlubeň může při zvlášť rychlém roztáčení dosahovat až ke dnu tubusu. Údiv z plastičnosti a krásy vodních útvarů vzbuzuje "vodní houba", jejíž velikost a tvar můžeme rovněž sami měnit, a která se při šikovném ovládání mění chvílemi v překrásnou tanečnici. Atrakcí určenou zejména pro děti je vodní "minové pole" - plocha vyložená dlaždicemi, přes kterou se má přeběhnout. Některé dlaždice při přebíhání způsobí, že odněkud zpod jiné dlaždice vystříkne voda. Je to hra, od níž děti odcházejí jen velmi nerady a zpravidla úplně mokré.

Po shlédnutí a vyzkoušení všech vodních atrakcí v krásně upraveném a rostlinami osázeném venkovním areálu nás čeká ještě dvoupatrový "Dům vody". Ani ten není pojat pouze teoreticky. V přízemí nás vítá kuriózní vodní hudební nástroj, na němž opět sami můžeme vytvářet "hudbu". Zvuky, které působením tlaku a vzduchu voda vydává, nejsou ovšem příliš harmonické, připomínají spíše zpěv vodníka či cosi, čemu se můžeme srdečně zasmát. Vodní jo-jo je vylepšenou obdobou venkovního tubusu s míčkem a dokáže děti upoutat stejně dobře jako počítačové hry. Přiznávám se, že to prvé je mi milejší.

Snad nejzajímavějším zařízením v Domě vody je "naprosto tichá voda". V tmavém výklenku je zprvu vidět jen stříbrné vlákno svisle proudící vody, dokonale neslyšitelně se zanořující do nádržky. Je to jev, se kterým se v přírodě nesetkáme. Voda svým šuměním, bubnováním či burácením v nás vyvolává různé pocity, neslyšitelná voda nás oproti tomu uvádí do stavu relaxace, její ticho se přenáší do našeho nitra. I tento uměle nastolený stav dokonalé rovnováhy je však velmi křehký - stačí hlasitější zvuk či otřes a proud vody se zachvěje, naruší a z dříve skoro neviditelné klidné hladiny v dolní nádržce se vyvalí proud bublinek.

Další místnost je pro zvídavé - otázky na otáčivých či světelných panelech nám umožňují si ověřit, co všechno o vodě víme - naše hrdost a převaha vševědoucího dospělého je občas narušena vlastním úžasem.

Víte snad vy,

  • kolik vody vypije sekvojovec obrovský, největší strom na světě, za svůj život? (nejstarší sekvojovec na světě žije již asi 3200 let a za tu dobu vypil téměř 5 miliard litrů vody, jeho denní dávka je 4000 litrů),
  • kolik naopak za svůj život vypije malá myš? (žije-li tři roky, vypije celkem asi 5 litrů vody),
  • kde se nachází nejstarší voda na Zemi? (pod pouští Sahara je v hloubce 3000 metrů fosilní voda stará až 28 000 let, jejíž objem se odhaduje na 100 000 km3),
  • jak dlouho padá vodní kapka z výšky 1000 m (14 sekund - to je zhruba výška největších vodopádů na světě, Andělských vodopádů ve Venezuele),
  • jaké množství vody se v zemích Evropské unie denně spotřebuje na mytí aut? (průměrně 3 miliardy převážně pitné vody - toto množství by mohlo po dva dny zásobit pitnou vodou celý africký kontinent),
  • kolik vody se na Zemi nachází v podobě ledu? (28 miliónů km3 vody, což představuje kapacitu 52 miliard největších supertankerů, které by seřazeny za sebou vytvořily frontu dlouhou 20 miliard kilometrů, což je 54 000krát vzdálenost mezi Zemí a Měsícem; jsou to však pouhé 2 % veškeré vody na Zemi)

Kromě teorie je i v této místnosti několik experimentálních zařízení, kde se například můžeme podívat, jak se mění proud vody, postavíme-li mu do cesty různě tvarované překážky a regulujeme-li jeho rychlost.

I první patro je pro zvídavé návštěvníky. Je věnováno vodopádům. Dozvíme se o genezi vodopádů, o největších vodopádech na světě, a zejména o vodopádu Krimmlerském. Nejen jeho krása, ale i nesmírná síla padající vody se stala předmětem obdivu. A nebyl by to člověk, aby nepřemýšlel o tom, jak tuto sílu využít pro své potřeby. Plány na výrobu elektřiny z tohoto zdroje pocházejí již z konce 19. století, ztroskotaly naštěstí na vysokých předpokládaných nákladech na výstavbu a odporu ze strany lokálních politických institucí. Další gigantické plány pocházejí z roku 1928 (podle tehdejších propočtů by po jeho realizaci mohlo být vyrobeno tolik elektrické energie, která by trojnásobně přesáhla tehdejší produkci celého Rakouska) a z roku 1949 a z počátku 70. let 20. století. Ani ty se naštěstí neuskutečnily, v neposlední řadě kvůli rostoucímu odporu místního obyvatelstva - petice z roku 1949 měla více než 120 000 podpisů a pinzgauští občané hrozili povstat "jako jeden muž" a zničit cokoli, co by se zde začalo stavět, pokud by jim někdo sáhl na jejich milovaný vodopád. Veškeré snahy o využití padající vody k produkci energie ustaly až v roce 1984, kdy se Krimmlerský vodopád stal součástí Národního parku Vysoké Taury.

Vodopád ovšem upoutával nejen energetiky, ale také lékaře. Již v roce 1807 doporučoval doktor Wolfgang Oberlechner z Zell am See vodopád jako druh medicíny, zejména "koupel ve vodní tříšti" pro uklidnění nervů, zmírnění nespavosti apod. Tyto a mnohé jiné informace se nám předkládají v prvním patře Domu vody.

V nejvyšším místě budovy si potom můžeme prohlédnout opravdový Krimmlerský vodopád - dalekohled nám jej přiblíží na dosah ruky a ani se nezamáčíme vodní tříští (i když je to léčivé), jako se nám to stalo o dvě hodiny později při bezprostředním setkání s tímto přírodním zázrakem.

Další možností, které muzeum nabízí, je promítání asi půlhodinového filmu o vodě v multivisionálním kinu. Posledním kamínkem do mozaiky poznatků a dojmů je ochutnávka vody ze dvou anonymních zdrojů. Na přiložené kartičce můžeme vyznačit, která voda nám více chutnala. Kartičky prý budou slosovány a několik výherců obdrží týdenní pobyt pro celou rodinu v Krimmlu zdarma.

Popsat zážitky u skutečného vodopádu je zbytečné - jsou nepřenosné. Ale muzeum Kouzelný svět vody si zaslouží ocenění. Nenápadným a nevtíravým způsobem se mu daří nám připomínat, že voda není obyčejná, že je to cosi tajemného, zázračného, a pro nás i všechny ostatní živé bytosti nesmírně důležitého. A že bychom si jí měli vážit, tak jako si jí vážily všechny staré národy na této planetě, a také se k ní náležitým způsobem chovat. Další podrobnosti o Kouzelném světu vody lze nalézt na www.wawuwe.at.

Yveta KOŽÍŠKOVÁ

(NIKA - časopis pro ochranu přírody a životního prostředí, č. 3/2001)