KDO JE TVÝM VZOREM?

02.06.2019

Časté zbožšťování některých lidí a oslavování kultu jejich "osobnosti", ať už ve své době učinili cokoliv pozitivního, je cestou do pekel. Můžou být možná ve své době dobří, ale nejsou bohy. Už jejich existence na Zemi prokazuje, že jsou plni chyb a nedostatků. Až časem se výsledky jejich činů ukazují v plné nahotě a většinou to, co bylo bílé, je najednou černé a naopak. Je to starý zlozvyk opakující se již po staletí.

Příkladů je mnoho. I tenhle text z třicátých let minulého století o tom jasně vypovídá:

Velmi mnozí lidé dopouštějí se často neblahých chyb v pozorování svých spoluobčanů. Často lze slyšeti, že ten neb onen zklamal se v lidech. Dlou­ho pohlížel s úctou na jednoho člověka a bral si jej za příklad téměř ve všem počínání si. Následo­váním svého vzoru stal se mu velmi podobný; ale tu přijde den, kdy tento zdánlivě vzorný člověk dopustí se hrubé chyby a snad právě v tom, v čem byl nejvíce obdivován. Jaké to zklamání pro lidi!

Lidská nemoudrost! V knize knih - Bibli - čteme, že "zlořečený ten, kdo doufá v člověka". Naším vzorem může být jenom jeden, totiž Kristus. On jest jediným a také dokonalým vzorem. Lidé mohou býti pozorováni jenom podle zevnějšího zdání, ale zdání klame. Jenom Bůh mů­že říci správný úsudek o člověku, neboť On zná myšlenky a pohnutky činů. Jak snadno se lidé mo­hou zklamat v člověku, ukazuje následující příhoda: Ve Spojených státech severoamerických (od­kud přišel zvyk voliti královny krásy), přišli také na myšlenku, hledat nejlepšího muže Ameriky, jehož ideální povahu doporučiti chtěli všem Američanům.

K závodu tomuto hlásili se velmi mnozí. Přísný výbor volební zkoušel všecko podrobně a konečně za nejlepšího Američana, s titulem "vzor člověka", prohlášen byl pan T. F. Curran, ředitel a vrchní rada americké solní společnosti. Pozoruhodné je, že všichni obyvatelé města tohoto muže již dlouho uznávali za ideálního člověka, o němž nikdo nemohl říci nic špatného. On nekouřil, nepil, nehrál v karty a nikdy v životě neměl s nikým ani nejmenší nepříjemnosti. 

Netrvalo to však dlouho a New-Yorská policie musila zatknout "vzor člověka", jelikož zpronevě­řil celkem 500.000 dolarů. Ve chvíli, kdy tajná po­licie násilím vnikla do bytu, vypil jed. Byl však zachráněn k životu, odsouzen a uvězněn. Jak blá­hové jest vzíti si za vzor lidi a býti oklamán! "Pro­tož i my," radí nám slovo Boží, "patřme na vůdce a dokonavatele víry Ježíše." (Žid. 12, 1. 2.)

                 (text ze starých tiskovin - třicátá léta minulého století)

Nehledejme tedy vzory a neoslavujeme je, ale hledejme cestu k Pravdě a snažme se po ní jít.