KDE DOMOV MŮJ

03.06.2020

3. června 1801 se v Osice (u Hradce Králové) narodil český hudebník, dirigent a hudební skladatel František Jan Škroup. Narodil se v rodině osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. K hudbě jej od útlého mládí vedl jeho otec. Už od svých 8 let vystupoval na veřejnosti s hrou na flétnu.

Později studoval filozofii, práva, vyučoval hudbě, byl dirigentem, zajímal se o divadlo, učarovala mu opera...  V roce 1827 byl jmenován druhým kapelníkem Stavovského divadla a v roce 1837 se stal jeho kapelníkem prvním. Tím byl následně celých 20 let. "Nesmrtelnost" mu zajistila hudba ke frašce Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře konané 21. prosince 1834 poprvé zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde domov můj, která se později stala českou národní hymnou.


Fidlovačka - tak jako vždy, i tehdy bylo plno zrádců a podlézavců, kteří se styděli za češtinu, za slovanství, za národ Čechů, Moravanů a Slováků.


Česká národní hymna Kde domov můj, 1 sloka

Kde domov můj 2 sloka 

Kde domov můj 3 sloka 

Kde domov můj 4 sloka 


"Národ, který zdraví svého Pána a Krále hlasy lásky, zněním srdce a díkem, který tryská z duše, je povolán, aby byl prvním národem na zemi. Prvním, který má předcházet všem, kteří chtějí sloužit svému Pánu a Králi - Imanueli."