ROUŠKA PADÁ...

01.05.2020

Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje!

Rouška padá a víra stává se přesvědčením. Jen v přesvědčení je osvobození a spása!

Poselství zasáhne jen ty, kteří v sobě otevřeně nosí jiskru Pravdy a touhu být skutečně člověkem. Všem těm bude také světlem a oporou. Povede je bez oklik ven ze všeho chaosu dnešních zmatků.

Následující slovo nepřináší nové náboženství. Chce být pochodní pro všecky vážné posluchače nebo čtenáře, aby našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Jen ten, kdo sám se pohybuje, se může duchovně dostat kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích a vlastní zdravé údy při tom vyloučil.

Proto probuďte se! Jen v přesvědčení je pravá víra. K přesvědčení se však dochází jedině bezohledným zkoumáním a odvažováním!

Stůjte v divuplném stvoření svého Boha jako živoucí!

Výtah z díla VE SVĚTLE PRAVDY - K doprovodu