JE V NÁS BOŽSKÉ?

07.02.2021

Člověk byl stvořen k obrazu božskému, je v nás tedy božské. Božské nemůže být zničeno, tzn. že ani my nemůžeme být zničeni. Proč se tedy mluví o věčném zavržení některých?

ODPOVĚĎ:

Především je třeba uvedená slova správně vnímat a pochopit. V nesprávném pochopení a výkladu tkví totiž celý problém. Tak jako mnohé, tak i vás asi zklamu.

Za prvé - není v nás nic božského! To je velký omyl! Byli jsme stvořeni k Jeho obrazu, jak píšete. Zamyslete se ale nad tím. Obraz je jen odrazem podstaty. Obraz Stvořitele není Stvořitel sám. On svým rozhodnutí - svou vůlí - "vdechl" život mimo sebe. Tím započalo první stvoření (dění) mimo vlastní Božské. Dokonce Jeho vůle není On sám. Jeho vůle je duch svatý, který tvoří a jeho projevem byl vznik stvoření. Božské, božsky duchovní a duchovní není totéž. Bůh je božsky bezbytostný, jeho vůle je Duch Svatý, projevem Ducha svatého je stvoření. Duchovní říše je součástí stvoření a z ní teprve pochází zárodek lidského ducha. Stvořitel stojí mimo své dílo - stvoření.

Za druhé - člověk nebyl stvořen, ale vyvinul se z duchovního nevědomého zárodku! Aby se stal vědomím (přesněji sebevědomým) duchem, musel se vyvíjet. A to je vlastně jeho úkol. Stát se sebevědomým a jako takový se může pak vrátit zpět do duchovní říše. Pokud tedy duch "nedozraje", nestane se plně sebevědomým, bude zbaven všeho, čeho do té doby získal a stane se opět nevědomým duchovním zárodkem. Přijde tak o své já, což je největší potupou a to je ono zavržení.

Podrobnější popis najdete zde