HRDINA?

26.05.2019

Tisíce lidí vyléčil, však doma večer ženu bil.

Tisícům lidí pomohl, však k lásce k ženě se nezmohl.

Teď řekněte mi výsledek. Je hrdina, je z bájí rek?

Vždyť tolik dobrých vzpomínek zanechal u stovek maminek.

Tak řekněte mi hodnocení. On zklamal, či došel k naplnění?

Tak řekněte mi úsudek. On hrdina či chrabrý rek?

Cítím, že je Vám všem to jasné. Na cestě tomu světlo hasne.

Kdo opomíjí blízké své, pak tomu dávám rady dvě.

TY! Vzchop se duchu bláhový, byť tobě nikdo nepoví,

že nic nepomohou pomoci, když žena tvá lká do noci.

A druhá rada prostá je. Když Ty chceš dojít do ráje,

neber si sebou zásluhy a neužívej ostruhy!

.

.

.

.

.

.

.

.

.