EXISTUJE SPRAVEDLNOST?

14.06.2020

Podle pozemských zákonů to tak jistě nevypadá. Podle věčných zákonů je však spravedlnost absolutní a neomylná.

1) Zákon tíže

2) Zákon stejnorodosti (přitažlivosti stejnorodého)

3) Zákon zvratného (vzájemného) působení

Tyto zákony působí všude, ve všem a na všech úrovních. Působí nejen sami o sobě, ale vzájemně se prolínají. Od nich se odvíjí vše ostatní. Jsou neomylné a od prvopočátku neměnné. Nelze je zastavit, umlčet, překroutit, změnit či podplatit. Jsou zkrátka dokonalé a nanejvýš spravedlivé, protože vyšly z dokonalosti.

Lehce jsou pozorovatelné všude kolem nás, stačí se jen dívat a vnímat. Lze si je také jednoduše vyzkoušet a není na to potřeba žádné vzdělání. Platí stejně pro žebráka i krále.

V nich tkví opravdová spravedlnost.

Podle věčných a neomylných zákonů Stvořitele, by neměl žádný hodnostář a žádný soudce, ať zastává zde na zemi jakýkoliv úřad, stát ve svém jednání nikdy pod ochranou tohoto úřadu. Neměl by požívat žádné ochrany a imunity. Naopak, měl by sám a to čistě osobně a nechráněn, jako každý jiný člověk nést plnou zodpovědnost za všechno, co ve svém úřadě dělá. A to nejen duchovně, nýbrž i pozemsky. Pak to bude brát každý mnohem vážněji a pečlivěji a jistě se nestanou jen tak lehce tak zvané "omyly", jichž následky nelze už mnohdy napravit. Nehledě ani na tělesná a duševní utrpení postižených a jejich rodin.

Všude tam, kde tvoří základ jenom rozum a chybí při tom duchovní rozměr, zůstávají i právnictví, lékařství a umění státnické nutně jen nedostatečným řemeslem. Není to prostě jinak možné.

Soudci, právníci, advokáti, stejně jako i doktoři, či politici, se budou třást hrůzou, jakmile vstoupí na "onen" svět a spatří výsledky svých rozhodnutí, úkonů a činů. Jejich nespravedlivé, zákeřné a podlé jednání, je ve zpětném účinku dožene mocnou silou a utrpení, které je čeká, než odčiní všechny své nepravosti, si nedovedou vůbec představit. Sami na sobě pocítí, co je to skutečná spravedlnost.

Buďte proto velmi ostražití, abyste plnili svá povolání a poslání spravedlivě a poctivě. Jen tak můžete uniknout mukám a zatracení.