EUROEKONOMICKÁ PAST

11.09.2011

EU rozbíjí mravní řád, ničí demokracii a směřuje k totalitě.

EU rozbíjí mravní řád, ničí demokracii, chová se stále více jako politbyro, mnozí europoslanci se chovají jako jeho bývalí členové - levice a komunisté se radují. Silnou Evropu mohou vytvořit jen silné evropské státy a zdravá konkurence. Schopní nemohou trvale sponzorovat životní úroveň neschopných a líných!

- podívejte se na video: