DOPIS ALBERTA EINSTEINA DCEŘI

07.05.2020

"Když jsem předložil teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo. To, co odhalím a přinesu teď, se rovněž asi potká s nepochopením a s předsudky světa.

Žádám Tě, abys chránila mé dopisy, dokud se společnost nedostane na takovou úroveň, aby akceptovala to, co vysvětluji níže.

Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda nemá formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru. Tato univerzální síla je láska. Vědci hledají sjednocující teorii vesmíru a zapomněli na tuto nejmocnější nespatřenou sílu. Láska je gravitace, protože přitahuje jedny lidi k druhým. Láska násobí to nejlepší co je v nás a umožňuje lidstvu nevyčerpat se svým sobectvím. Láska odkrývá a odhaluje. Pro lásku žijeme a umíráme. Láska je Bůh a Bůh je láska. Je to jediná energie ve vesmíru, kterou člověk není schopen podřídit své vůli.

Abych lásku učinil viditelnou, zaměnil jsem hodnotu ve své známé rovnici. Pokud bychom namísto E=mc2 akceptovali, že energie k vyléčení světa může být získána skrze lásku násobenou čtvercem rychlosti světla, došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit.

Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat a ovládat síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice urgentní, abychom sami sebe naplnili jiným druhem energie. Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, láska je jedinou odpovědí. Zatím neumíme vyrobit bombu lásky, na zničení veškeré nenávisti, sobectví, závisti a chamtivosti, které devastují planetu.

Nicméně, každý člověk v sobě nosí malý generátor lásky, jehož energie čeká na vypuštění do světa. Pokud se naučíme tuto vesmírnou energii dávat i dostávat, potvrdíme, že láska je schopná přesáhnout všechno, protože je kvintesencí života.

Hluboce lituji své neschopnosti vyjádřit to, co je v mém srdci, jež bije po celý můj život pro tebe. Možná je už pozdě se omlouvat ale, protože i čas je relativní, potřebuji ti říci, že tě miluji a že díky tobě jsem dospěl k této úvaze.

Tvůj otec, Albert Einstein"

Albert Einstein,

jeden z největších myslitelů naší historie, se zabýval pochopením vesmíru, jeho základním principům. Jeho snažením bylo objevit teorii všeho a základní zákon všeho. Jaká je podle Alberta Einsteina základní a univerzální síla vesmíru?

Koncem roku 1980 dcera slavného génia věnovala 1400 dopisů, psaných jejím otcem, a to Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne 20 let od její smrti. Tento překlad jednoho z dopisů od Einsteina, nám může o základním principu protkaného celým vesmírem leccos odhalit.