DESATERO PRO ŽENY

11.02.2017

Cit:

Nasloucháš skutečně svému citu nebo podléháš jen svým emocím?
Žena by měla být zvláště důsledná v naslouchání citu. Nebude pak mít obav ani strachu. Bude se cítit silná a radostná, protože v tom spočívá její síla. 

Volnost:
Nejsi příliš připoutaná k muži či dětem falešnou sobeckou láskou?
Žena by měla láskou zářit a rozdávat ji plnými doušky, avšak nejvíce by měla milovat Boha. Jedině tak může pomáhat a správně působit.

Působení:
Působíš přirozeně ve své ženské činnosti, či se zbytečně zabýváš činností mužů?
Žena by měla být jemnou nádobou, skrze kterou proudí světlá síla. Mnoho fyzické námahy, sporty, mužské oblečení či přílišné rozumové přemýšlení ženu zhrubují a zabraňují jemnému vnímání.

Krása:
Snažíš se rozvíjet vnitřní krásu nebo tě spíše zajímá tvůj zevnějšek?
Žena, která používá mnoho ozdob, líčidel a různých barev, je jako umělá květina, bez vůně a života. Žena má být čistá a upravená, avšak zdobit ji má živoucí vnitřní krása.

Ladnost:
Jsou tvé pohyby rukou i těla jemné a ladné, nebo působíš tvrdě či roztěkaně? Pohyby ženy by měly být harmonické. I při práci by měla vypadat jako při tanci a její krok by měl být lehký.

Stud:
Nepotlačuješ svůj stud a působíš půvabně a důstojně, nebo svým odíváním v mužích vzbuzuješ pohlavní pud?
Žena by měla v mužích vzbuzovat touhu po vyšší ušlechtilé a čisté kráse, otevírat jim srdce a bránu ke Světlu.

Vzor:
Jsi vzorem pro ostatní i pro své děti, nebo je napomínáš, v čem ještě sama chybuješ?
Žena by měla být svým dětem i ostatním živoucím vzorem a ukazatelem pravé cesty.

Mluva:
Je radost poslouchat tvou řeč, nebo používáš nepěkných slov, či jsi příliš hlasitá a upovídaná?
Hlas i řeč ženy měly by být krásnou hudbou, která proniká až k nitru člověka.

Domov:
Vytváříš krásný a útulný domov celou svojí bytostí, nebo bereš domácí práce jen jako nutné povinnosti?
Žena by měla svými myšlenkami a činy vytvářet oázu, kde si člověk může odpočinout a nabrat nových sil.

Laskavost:
Jsi laskavá a obětavá kdykoliv pomoci, nebo jsi občas sarkastická, vyčítavá nebo i žárlivá?
Žena by měla dávat ze sebe to nejkrásnější, aniž by očekávala odměnu a pomáhat s harmonickým, vyrovnaným přístupem.

Dana Hellingerová