CO SE DĚJE PŘI RAKOVINĚ?

10.11.2013

Tuto otázku si se strachem položil Greg Anderson, když mu lékař oznámil, že mu zůstává ještě asi měsíc života. Po několika dnech, naplněných zoufalstvím mu bylo najednou jasné, co má dělat, že musí najít lidi, kteří trpěli stejnou nemocí jako on, ale zůstali na živu, nebo našli prostředek a cestu k překonání rakoviny.

Změnit sám sebe

Anderson se ptal víc než 500 pře­živších, kteří se dostali z posledního stádia rakoviny. Objevil víc všeobec­ných pravidel. Nejdůležitější bylo změnit sám sebe. V tomto smyslu jeden pacient říkal: "Přišel jsem k závěru, že rakovinu jsem si zapříčinil nějakým způsobem sám. Tehdy jsem přijal stanovisko, že jsem podroben účinku vyšší moci. Řekl jsem si, ty sis to zapříčinil. Když je to tak, když tomu skutečně věříš, tak se s tím smiř". Tak to začalo. Svůj život jsem změnil od základu.

Anderson přišel na to, vzít svůj život sám do svých rukou a stát se pohyblivý. Nejdřív se postaral, aby měl co nejlepšího lékaře a nemocnici. S velkou pozorností dbal na stravu, (ovoce, zelenina, celozrnné produkty a bílé maso, každý den namáhal své svaly, uznával skutečnost, a přitom dělal vše co nejlépe). To znamenalo žít přítomností a hledat si svoji roli. Tato role byla úzce spojena s otázkou smyslu života. Přežíváním poznal, že v životě jsou důležité malé věci, a to takové, které přináší vnitřní radost. Vyjasnit vztahy k bližním, dát je do pořádku, umět odpustit. Anderson píše: "Je skutečně překvapující, jak moc lidí by bylo zdravých, kdyby uměli odpouštět."

Kontrola myšlenek

Krajně důležitá je kontrola myšlenek. Tak, jako může zvítězit jen sportovec, který si předsevzal zvítězit, tak může rakovina v myšlenkách vyrůst až do smrtelného ohrožení. Nebo může zmizet, když takové myšlenky zanecháme. Dotazovaní odpovídali, že vnitřní přeměna musí vyjít napovrch. Pociťovali potřebu pomoci jiným a být vděční. Za co vděční? Tu je odpověď jednoho pacienta: "Jednu noc jsem se díval z okna svého nemocničního pokoje na nebe poseté hvězdami. Zhasl jsem všechny světla a dlouhé hodiny jsem pozoroval oblohu. Přišlo mi na mysl hodně otázek. O co vlastně jde v tomto obrovském vesmíru? Kde je v něm mé místo a proč jsem nemocný?" Uvědomil jsem si, že bych měl být vděčný, že smím být částí tohoto obrovského a nádherného světa. Jaký zázrak, že mi dva lidé dali život! Cítil jsem krásu krajiny, se kterou jsem se cítil silně spojen a hluboké přátelství s mojí sestrou. Byl jsem jí vděčný za její náklonnost. V tu noc se úplně změnil můj pohled na mé problémy.

Harmonie a mír

Člověk pozná, kolik radosti přináší pomoc druhým, změny vlastních chybných postojů a zážitek odpouštění. Člověk vnitřně roste a cítí se šťastně. Tato námaha napomáhá léčení nemoci. Greg Anderson je opět zdravý. Nejdůležitější je ale to, že změnou žebříčku hodnot dostal duch příležitost ke svému rozvoji.

Prof. Dr. Dieter MALCHOW