REAKCE NA FILM "CHATRČ"

05.02.2021

Ten námět je celý velice dost dobře manipulativní. To že autor to založil především na emocích , nikoliv na Božím svědectví skrz Pravdu, to Slovo o to víc je svodem. Proč? A jak? Tak za prvé jen tím, že odsoudit zlo se nejenže musí, ať už jeho zdrojem bylo cokoli, ale i tím chráníme společnost! Vraždy, znásilnění a další Bůh sám soudí a to učí i nás, mít jeho rozlišení v autoritě Rozsuzovat! Tady se "bůh" jejich buch, ne ten můj, představuje za prvé jako někdo kdo netrestá zlé, a druhé závazné je, bůh v trojici! Bůh nemá k sobě rovného! Jen jenom jeden! Jahwe. A má Syna, jediného svého druhu, jediný zplozený z podstaty Otce!

Další?!...Film až tak nenabádá k přímému Pokání, jít ke Kristu a činit pokání! Mnoho co v tom filmu je zavádějící. Máme mít emoce, ale taktéž i Rozumět Božímu Slovu v moudrosti ze Shora! Ne jen emoce! Srdce je zrádné, nepřítel pokud se člověk neučí Rozsuzovat skrz Krista.

- podobné reakce byly od několika lidí - výtah z filmu

ODPOVĚĎ:

Každý má nějaký názor, ten Váš můžu samozřejmě respektovat, ale mám taky svůj a ten se od Vašeho dost odlišuje. Nejde o jednotlivosti filmu, které mohou být ne vždy zrovna ideální, ale o celkovou podstatu. Nemusím se vším souhlasit, ale taky neodsuzuji.

Manipulativní může být téměř cokoliv. Manipulativní je i Váš komentář, neboť vychází z církevních dogmat, které jsou samy neméně manipulativní.

Co je to Boží svědectví skrz Pravdu? Vy to víte? Vy znáte Pravdu? Domnívám se, že nikoliv a vyplývá to zcela jednoznačně z Vašeho textu.

Nikdo z nás není Soudce a nemá právo soudit druhé, navíc mnohdy nedokážeme ani rozpoznat skutečné zlo od dobra. Samozřejmě, že máme zasáhnout tam kde dochází k takovým excesům, které popisujete (vražda, znásilnění atd.). Máme zasáhnout, jsme-li u toho, vidíme co se děje a jsme-li toho schopni. Pak máme použít téměř všechny možné prostředky, jak tomu zabránit. Nemáme však sebemenší právo soudit. Tím bychom se stavěli nad Boha. Ani Bůh sám totiž nesoudí a netrestá. Stejně tak neodpouští podle libosti, jako hodný tatíček. To je zcela naivní a hloupé dogma a nepochopení Jeho neomylných zákonů ve stvoření. Na počátku všeho dění ve stvoření, byly Stvořitelem do něj vloženy bezchybné a neomylné zákony, podle kterých se vše řídí. Ony řídí celé stvoření a přináší "odměnu", či "trest" ve zpětném působení každému člověku. Bůh (Stvořitel) stojí mimo své dílo (Stvoření) a nepotřebuje do něho jakkoliv zasahovat a měnit zákony podle libosti, či představ člověka. Tím by zpochybnil sám sebe, a to je nemožné. Z Dokonalosti vzejde jen dokonalost a nedokonalost je vyloučena. Ano, máme porozumět Božímu Slovu a pochopit zákonitosti stvoření. Pokud to totiž neuděláme, nevíme, co je dobré a co zlé, co je ku prospěchu a co ne, odkud vycházíme a kam máme jít. Jsme tak vláčeni životem a podléháme různým dogmatům, které všemožné církve, hnutí, sekty (a že jich je), zneužívají.

Jít ke Kristu a činit pokání je určitě správné. Abych to ovšem mohl učinit, musím vědět jak, což ovšem zase vychází z poznání neomylných zákonů. Srdce není zrádné. Zrádný je rozum, pokud se staví nad ducha a nenaslouchá mu.

To je můj názor, který vychází z mého dosavadního vědění.

Přeju hezké dny plné tvoření a poznávání. :-)