BÝT TĚ HODEN

14.04.2017

Bože dej mi znát, jsem-li spásy Tvé hoden.

Vždyť i já bych rád, denně blíž Ti byl o den.

Mou trýzeň znáš, je stále táž.

Trýzeň má, zda smím i já, být Tě hoden.


Spasitel Tvůj Syn, soucit měl s lidským rodem.

Zbavit nás měl vin a prošel krvavým brodem.

Ty nejlíp víš, kam vláčel kříž,

přijal sám smrt kvůli nám, byl Tě hoden.


Z mrtvých Tvůj Syn vstal, spasil nás, kdo ví...

Žijem hříšně dál v Božím království, království.

Na, na, ná...

Ty nejlíp víš, kam vláčel kříž,

přijal sám smrt kvůli nám, byl Tě hoden.


Stvořitel jsi náš, vládneš ohněm i mrazem.

Udělej co máš, Syna pošli zas na Zem.

Snad hořkost v nás, už smyl v Něm čas.

Jen mu sděl, že svět by měl, být Tě hoden.

Jen mu sděl, že svět by měl, být Tě hoden.

                                                                            zpěv Josef Voltr