BLÍZKÁ SETKÁNÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU A DOVĚTEK

09.02.2013

Každému z nás se to už někdy stalo a komu snad ne, pak se má na co těšit, protože jej to určitě čeká. Potkáme někoho nového, doposud neznámého, třeba na ulici, v obchodě, v kině nebo na nádraží nám někdo podá jízdenku, která nám upadla apod. Je to člověk cizí, neznámý a je nám přesto něčím blízký. Ani to neumíme popsat, ale něčím tajemným nás přitahuje, něco krásného z něj vyzařuje, co je nám důvěrně známé a příjemné. A on cítí totéž. Může začít nesmělý rozhovor anebo vůbec nic. Jen letmý pohled s jiskřičkami v očích a slova jsou pak zbytečná. Může to být jen na krátký zlomek času nebo také několik týdnů či let, kdy se spolu setkáváme. Není to náhoda (ty neexistují), je to zákonitost. Potkali se totiž dva lidé, kteří šli společnou cestou někdy v minulém životě. Teď si mají něco připomenout, něco dořešit, navzájem si pomoci nebo se podpořit, sdělit radosti či strasti. Nevíme, co to je, ale máme to vnímat, vycítit, prožívat a možná i přijít na to, proč.

Vzpomínám si na to, kdy se mi to stalo poprvé, před mnoha lety (v mládí...). Šel jsem ve městě po chodníku hlavní třídy a najednou proti mně kráčí štíhlá dívka. Nevnímal jsem dívčí krásu, jak by se v tom věku dalo očekávat. Bylo to něco úplně jiného - setkání s andělem. Všechno kolem pomalu utichalo a mizelo, až nezůstalo nic než jen my dva. Stáli jsme proti sobě, dívali se do očí a "letěli kamsi vesmírem". Cítili jsme navzájem radost se setkání a současně bolest z loučení. Nesmírné štěstí a současně podivný smutek z ještě podivnější reality. Ty pohledy si ve zlomku sekundy sdělili vše, co bylo třeba: odpusť, promiň, rád(a) tě vidím, miluji tě, dávej na sebe pozor, přeji ti štěstí i lásku na tvých životních cestách... Vše trvalo jen několik sekund a pak se zase pomalu vynořila realita všedního dne. Pomalu jsme se míjeli. Po několika krocích se ještě oba jednou otočili a posledním pohledem rozloučili.

Už nikdy jsme se nepotkali a až po létech jsem pochopil, že to tehdy byla má "druhá polovina". Partnerka z minulého života, se kterou jsme se nestačili tehdy rozloučit. Bylo to to jediné, co chybělo k uzavření našeho společného kruhu, jedné naší životní kapitoly. Proto se to stalo. Dál už jsme měli jít svými novými cestami s novými partnery a přáteli, aby mohly být uzavřeny kruhy další.

Takových setkání bylo v mém životě několik. A vlastně každá setkání mají podobný význam, někdy větší jindy menší. Žádná setkání totiž nejsou náhodná. Jsou samozřejmě i ta méně příjemná. Ale i taková pro nás mají význam. I taková máme prožít a pochopit jejich smysl. Někdy se nám to možná nelíbí, ale děkujme za to, že i taková přišla a rozuzlují to, co jsme si sami dříve nadrobili. Možná je jich víc než těch příjemných. Paradoxně i z toho se máme radovat.

Přeji vám i sobě více takových prožívání. Pokud jsou hodně intenzivní a cítíte jistý neklid, cosi zvláštního, přitažlivého, spřízněnost a souznění, pak je to pravděpodobně podobný případ, jako výše popsaný. Je důležité, abychom tyto chvíle nepromarnili. Žili přítomností a uzavírali kruhy.

Neztrácejme ze zřetele to, co je důležité. Není to práce, nejsou to peníze, přesto že obé pro život potřebujeme. Jsou to však především vzájemné vztahy, lidskost, sounáležitost, radost z každé přítomné chvíle našeho života, dávání a tvoření pozitivních hodnot.

Ať teplo lidské dlaně, pohlazení po tváři i po duši, provází vás životem i na toulkách vesmírem.

Dovětek:

...Až bílé vločky spojí se a neroztají
potom se setkají ti co se setkat mají
na dráze osudů jim kdosi cestu sved
počkali na sebe i sto světelných let...

Možná i tahle píseň vám více přiblíží obsah uvedeného povídání:

VI