PŘEVTĚLOVÁNÍ

31.08.2020

RODÍME SE JEDNOU JAKO ČLOVĚK, JINDY JAKO ZVÍŘE NEBO ROSTLINA?

Co to je za blbost ta reinkarnace. Přece mi nechcete tvrdit, že jednou jsem člověk a jindy pes nebo strom nebo tráva. V bibli nic takového není. Po smrti jdeme do očistce a pak nás bůh bude soudit a dostaneme se do nebe nebo pekla - věčného zatracení.

ODPOVĚĎ:

Souhlasím s Vámi, že převtělování člověka do zvířat stromů, rostlin atd., je "blbost". Je to nepochopení zákonitostí Stvořitele. Není to možné, protože lidský duch je z vyšší úrovně, takže nikdy nemůže být zvířetem rostlinou apod. Tyto názory pramení z toho, že při cestě do nižších sfér i při reinkarnacích se mnohokrát dostáváme do sféry bytostné, která je domovem všech neduchovních bytostí. Tedy i zvířat, rostlin, hornin atd. Jsme oděni do "šatu" této sféry, část svého bytí zde prožíváme a duch si to pamatuje. Když tyto informace pak postupně předává rozumu, ten může vše nesprávně interpretovat, jakože jsme byli někdy třeba stromem. Je to ovšem chybná interpretace. Prožívali jsme a cítili vše podobné, jako bytostná sféra. Vnímali jsme, jak roste strom, jak jej bytost stromu utváří, ale nejsme ani stromem, ani bytostným stromu. Stalo se to "jen" naší součástí, protože vše se vším souvisí.

V Bibli je řada přímých, či nepřímých odkazů na reinkarnaci, je třeba jen číst a vnímat co čtu, ne jen slepě přejímat obecný výklad. (např...Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?"...)

Bůh nás nebude soudit, soudíme se sami! Bůh dal do stvoření neomylné zákony, které na vše a ve všem působí a na nich se vlastně soudíme. Každá naše myšlenka, slovo, náš čin, je setbou a jakmile dozraje, musí být sklizena - co jsme zaseli, to sklízíme. V dobré i ve zlém.