DUCHOVNÍ TÉMATIKA

ŽIVOT

27.05.2018

Pojem člověka o životě byl dosud nesprávný. Všechno, co člověk jmenuje životem, je pouze hnaný pohyb. Nic jiného. Je možné na něj pohlížet jen jako na přirozený projev vlastního života.

Adventní věnec - němá tradice, či živé poselství Lásky? Adventní věnec, navzdory naší uspěchané době, stále častěji nachází místo na našich stolech v době předvánoční.

SVATÝ GRÁL

30.05.2017

Mnohé jsou výklady básnických skladeb o Svatém Grálu. Nejvážnější učenci a badatelé zabývali se tímto tajemstvím. Mnohé má vysokou mravní hodnotu. Všechny výklady mají však tu velikou chybu, že ukazují jen výstavbu od země vzhůru. Chybí však hlavní věc, to jest světelný paprsek shůry, který by teprve mohl přinést oživení a osvícení. Všechno, co...

O svátcích vánočních zalétá k sluchu stále zřetelněji poselství Zářící hvězdy: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobré vůle! Neboť se zrodil Spasitel světa, Syn Boží, Ježíš Kristus.

ODKUD JSME?

11.12.2016

Jsou rozpory v názorech, které chtějí vysvětlit podstatné jádro lidí. Je to následek chorobného velikášství pozemšťanů, kteří se opovážlivě chlubí, že jejich podstatné jádro je Božské!

ZODPOVĚDNOST

30.10.2016

Tato otázka je vždy jednou z prvních, protože největší počet lidí by až příliš rád svrhl ze sebe každou zodpovědnost a uvalil ji na cokoliv jiného, jen ne na sebe. Že je to znehodnocování sebe, nehraje u nich žádnou roli. V tom jsou opravdu velmi skromní a pokorní, ale jen proto, aby mohli za to žít tím veseleji a bez rozpaků....

Stvoření, jehož součástí je i naše planeta, přetrvává jen díky stálému přílivu životní energie, pramenící přímo z Prazdroje všeho živého - ze samotného Boha. Bez tohoto přílivu by musela zaniknout a nemohla by poskytovat možnost milostivého rozvoje lidí ve hmotnostech. Obrazně řečeno "vyschla by", podobně jako vysychá na stromě jablko, jemuž byl...

Jak dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý rok se koná oslava na moji počest a myslím si, že to tak bude i tento rok. Během těchto dní hodně lidí nakupuje dárečky. Rozhlas a televize ve svých reklamách na každém kroku upozorňují svět na moje blížící se narozeniny. Je krásné vědět, že nejméně jednou ročně si někteří lidé na...

Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prózu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev tep věčného života a štětce...

Myšlení, tedy systematická činnost mozku, musí při logické výstavbě všech poznatelných závěrů, odvozených z pořádku ve všehomíra, dospět svými výsledky, jež jsou k sobě řetězovitě řazeny v celek, až k jisté hranici. Činnost myšlení jako taková, patří do stvoření, čímž má ve stvoření i svoje místo, a proto musí vést k poznání i přes svoji...

VELKÁ KOMETA

09.04.2012

Vědoucí mluví již po léta o příchodu této zvlášť významné hvězdy. Stále víc a víc se množí počet těch, kdo ji čekají. Vždy více zhušťují se náznaky, takže ve skutečnosti lze ji také brzy očekávat. Ale co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není dosud řádně vysvětleno.

O LÁSCE

09.04.2012

Umím to uplatnit v životě? Dosáhl jsem toho?

B O J

06.04.2012

Dosud nemohlo být řeči o tom, že by ostře proti sobě stály dva světové názory. Boj je tedy špatně volený výraz pro vlastní dění mezi lidmi rozumu a mezi opravdovými hlasateli Pravdy. Vše, co se dosud dělo, záleželo na jednostranných útocích rozumářů, které se musí každému klidnému pozorovateli jevit jako nápadně neodůvodněné a často směšné. Proti...

VYKUPITEL

06.04.2012

Spasitel na kříži! Tisíce těchto křížů je postaveno na znamení, že Kristus za lidstvo trpěl a umřel. Ze všech stran volají k věřícím: "Pamatujte na to!" V osamělém poli, v oživených ulicích velkoměst, v tiché komůrce, v kostelích, na hrobech i při svatebních hostinách, všude slouží k útěše, posile a k napomenutí. Pamatujte na to! Stalo se pro vaše...

Od té doby, kdy ztratil člověk pravou cestu, spojení s vedením ze Světla a pozbyl svých dřívějších bytostných pomocníků, od toho okamžiku, kdy mu pohaslo vědění o věcech týkajících se věčnosti, pod vládou rozumu, jenž vše zastírá a o všem pochybuje, staly se mu i pojmy prostoru a času - nerozlučně spojené a vlastně jedno a totéž - z čehosi...