ČLÁNKY A POVÍDÁNÍ

Opět se objevil dotaz, na který jsem před časem již odpovídal. Týká se nesrovnalosti v pojmech a výkladu mužství a ženství, a souvislost s reinkarnací. Reaguji tedy podobnou odpovědí:

Cestující v autobuse soucitně sledovali, jak mladá atraktivní žena s bílou hůlkou opatrně stoupá po schodech. Zaplatila řidiči a s nataženýma rukama, aby nahmatala sedadla, postupovala uličkou, až našla prázdné místo. Posadila se, položila si kufřík na klín a hůl si opřela o nohu.

MUŽ A ŽENA

04.01.2020

Pánové, není to vůbec jednostranné, je to normální fakt!. Muž - Partner, má jedno privilegium - má být ten první "po ruce". Pokud žena pochopí, že nejdřív je Partner a pak teprve děti, pak má šťastný vztah i život. Oba pak dávají lásku (dětem i všem kolem). Září to z nich a proniká celým vesmírem. Žena, která to nepochopí, trpí...

Sklání se nad námi láska našeho Pána. Děkujme, že se smíme společně setkat a prožívat chvíle, které neodejdou do nenávratna. Je Milost podívat se do očí těch, které máme rádi. A vkládat do duší bližních malé, ale vzácné dary lásky. Buďme si oporou, prociťujme jako děti, ať z činů vychází jen jedno: "Mám tě rád". Vždyť právě tato slova hladí...

Zhruba od poloviny 60. let se ve světové kultuře začíná projevovat vliv postmodernismu, širokého kulturního a filozofického proudu, ovládajícího názorový obzor západní civilizace.

Časté zbožšťování některých lidí a oslavování kultu jejich "osobnosti", ať už ve své době učinili cokoliv pozitivního, je cestou do pekel. Můžou být možná ve své době dobří, ale nejsou bohy. Už jejich existence na Zemi prokazuje, že jsou plni chyb a nedostatků. Až časem se výsledky jejich činů ukazují v plné nahotě a většinou to, co bylo bílé, je...

Jak křehký je člověk a jak silný zároveň! Jak bezbranné a zranitelné bývá jeho tělo a jak nezdolnou a prudkou vášní sálá jeho duše. Zbídačen, zatracen, oloupen o naději dál spřádá tajné sny, v nichž bolest ztrácí ostré hrany, žal ustupuje lásce a temnota se mění ve svítání. Byť by se zrodil i v nejhlubší propasti lidské strázně, jeho...

Chceme však raději říct: Lidé, kteří chtějí být ideálními. Ale i tu třeba v první řadě velmi pečlivě vyloučit úplně všechny ty, kteří si tak říkají nebo se rádi nechávají za takové označovat. Nepatří však ani k těm, kdo chtějí být ideálními. Je to veliká třída změkčile blouznivých lidí obojího pohlaví, k nimž se ještě připojují lidé nadaní...

... Nová doba má být požehnáním také pro všechny národy, aby se cítily šťastnými na půdě, ke které patří a podle toho pak i jejich rasa dospěla plného rozkvětu a přinesla nejbohatší ovoce a svým harmonickým působením podporovala celé pozemské lidstvo.

Při příležitosti oslav 820. výročí první písemné zmínky o Dolních Bojanovicích, se uskutečnil III. Sjezd rodáků a přátel obce.

Úkolem je přehodit žabky tak, aby si zelené vyměnily místo s hnědými. Člověk s IQ nad 80 by to měl dokázat za minutu.