ČLÁNKY A POVÍDÁNÍ

Je síla dobra a síla zla? Jsou tedy dvě síly? Vážně hledajícího člověka to musí uvádět do omylů a pochybností. Protože tam, kde jsou dvě síly, museli by logicky být i dva vládci, v tomto případě tedy dva bohové, jeden dobrý a jeden zlý.

BÁDALÍCI

30.05.2020

Někteří tzv. "vědci" a různí bádalíci, by měli přehodnotit smysl svého života.

S T R A C H

30.05.2020

"Strach existuje jen tam, kde je nějaký vztah. Strach sám o sobě, izolovaný, neexistuje. Není nic takového jako strach abstraktní. Je strach z něčeho známého a je strach z něčeho neznámého. Strach z toho, co jsme udělali, nebo z toho, co bychom mohli udělat; strach z minulosti a strach z budoucnosti."

Když se člověk kolem sebe dívá, tak se mnohdy nestačí divit. Všude se mluví o morálce, etice, slušnosti, povinnostech (především těch druhých) atd. Avšak světe div se, ani morálka ani etika či slušnost téměř nikde není vidět. Většina majitelů a manažerů firem, představitelů obci a měst o "potentátech" na nejvyšších postech parlamentu a státní sféry...

Pozorujeme-li lidi, nacházíme různé skupiny. Jedna skupina žije výhradně minulosti. To znamená, že začínají něco chápat teprve tehdy, když to minulo. Tak se stává, že se nedovedou radovat správně nad něčím, co se děje a také nepociťují celou váhu věci. Začínají o ní mluvit, blouznit, nebo po ní truchlit teprve potom. A tím, že jen trvale o...

Opět se objevil dotaz, na který jsem před časem již odpovídal. Týká se nesrovnalosti v pojmech a výkladu mužství a ženství, a souvislost s reinkarnací. Reaguji tedy podobnou odpovědí:

Cestující v autobuse soucitně sledovali, jak mladá atraktivní žena s bílou hůlkou opatrně stoupá po schodech. Zaplatila řidiči a s nataženýma rukama, aby nahmatala sedadla, postupovala uličkou, až našla prázdné místo. Posadila se, položila si kufřík na klín a hůl si opřela o nohu.

MUŽ A ŽENA

04.01.2020

Pánové, není to vůbec jednostranné, je to normální fakt!. Muž - Partner, má jedno privilegium - má být ten první "po ruce". Pokud žena pochopí, že nejdřív je Partner a pak teprve děti, pak má šťastný vztah i život. Oba pak dávají lásku (dětem i všem kolem). Září to z nich a proniká celým vesmírem. Žena, která to nepochopí, trpí...

Sklání se nad námi láska našeho Pána. Děkujme, že se smíme společně setkat a prožívat chvíle, které neodejdou do nenávratna. Je Milost podívat se do očí těch, které máme rádi. A vkládat do duší bližních malé, ale vzácné dary lásky. Buďme si oporou, prociťujme jako děti, ať z činů vychází jen jedno: "Mám tě rád". Vždyť právě tato slova hladí...

Zhruba od poloviny 60. let se ve světové kultuře začíná projevovat vliv postmodernismu, širokého kulturního a filozofického proudu, ovládajícího názorový obzor západní civilizace.

Velmi mnozí lidé dopouštějí se často neblahých chyb v pozorování svých spoluobčanů. Často lze slyšeti, že ten neb onen zklamal se v lidech. Dlou­ho pohlížel s úctou na jednoho člověka a bral si jej za příklad téměř ve všem počínání si. Následo­váním svého vzoru stal se mu velmi podobný; ale tu přijde den, kdy tento zdánlivě vzorný člověk dopustí se...

Jak křehký je člověk a jak silný zároveň! Jak bezbranné a zranitelné bývá jeho tělo a jak nezdolnou a prudkou vášní sálá jeho duše. Zbídačen, zatracen, oloupen o naději dál spřádá tajné sny, v nichž bolest ztrácí ostré hrany, žal ustupuje lásce a temnota se mění ve svítání. Byť by se zrodil i v nejhlubší propasti lidské strázně, jeho...