Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


ZA PRAVDU...

06.07.2020

"Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti... Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky."

Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté byli lidé vzácných a krásných vlastností. A já chci být takovým aristokratem, ne ovšem z nějakého zděděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale který bych si zasloužil vším, co dělám. A tak jsem si vytvořil nový, vzorný Modrý život a snažím se jím žít, abych...

MRAVNOST

05.07.2020

Jako temné bouřlivé mračno leží to nad lidstvem. Dusné je ovzduší. Pod tísnivým tlakem líně pracuje citová schopnost jednotlivce. Vysoce napjaté jsou nervy, které působí na pocitový a pudový život těl. Jsou uměle vydražďovány bludem falešné výchovy, falešného stanoviska a sebeklamu. Dnešní člověk není v tom ohledu normální, ale nese s sebou...

LEVANDULE

03.07.2020

Levandule je oblíbená pro svou nezaměnitelnou vůni, příjemný dekorativní vzhled, léčivé a uklidňující účinky.

VĚDĚNÍ

01.07.2020

To, co ducha unavuje není nikdy to pravé. Pravda občerstvuje a Světlo oživuje!

BYZNYSMEN

29.06.2020

Na čtvrté planetě bydlel byznysmen. Byl to člověk tak zaměstnaný, že při příchodu malého prince nezvedl ani hlavu.

Usedněte v některé kavárně nebo restauraci a pozorujte obsazené stoly ve svém okolí. Naslouchejte hovorům. Slyšte, co si lidé mají říci. Jděte do rodin, všímejte si svého nejužšího kruhu v hodinách oddechu, kdy není již naléhavé práce.

D Í K !

27.06.2020

"Díky! Tisíceré díky!" Tato slova každý člověk jistě již mnohokrát slyšel. Bývají pronášena v tak různém zabarvení, že není možné zařadit je jen tak beze všeho do určitého druhu, jak je to vlastně smyslem slov podmíněno.

POMÍJIVOST

26.06.2020

Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem.