Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


SLUNCE A AURUM

04.07.2021

Tak jako je Slunce centrem zářící duchovní Lásky a dávání pro celou sluneční soustavu, má zlato výsadní postavení mezi kovy. Souvisí se Sluncem, tedy - vlivem Slunce kdysi vzniklo. Skupinová duše zlata má sluneční vlastnosti. Když si odmyslíme zneužití zlata k hromadění bohatství, válkám o ně atd. v Evropě v novověku, bylo zlato vždy uctíváno jako...

Do srdcí pozemských lidí, těch, kteří nejsou ještě tak zcela ztraceni, vstupuje veliká touha, touha po osvobození ducha!

Dech je propojen se všemi úrovněmi našeho bytí. Báječným způsobem nás tak podporuje na cestě k sobě a k léčení těla a duše. Lékař, psychoterapeut a autor bestsellerů - Dr. Rüdiger Dahlke, nás v následujícím rozhovoru zasvětí do léčivé síly našeho dechu.

DUCH SVATÝ

23.05.2021

"Duch Svatý" je Duch od Otce. Oddělen od něho působí v celém stvoření. Přesto zůstává s Otcem úzce spojen a tvoří s ním jednotu. Železné zákony ve stvoření, které jako nervové provazce pronikají celým vesmírem a vytváří nepodmíněné zvratné působení, lidský osud nebo jeho karmu... to je od "Ducha Svatého"! Přesněji řečeno, od jeho působení. Proto...

Nejednou bez špatného chtění, v naivní víře a v nevědomosti je z mnoha stran možné slyšet, že člověk je božský, že každý z nás má Stvořitele v sobě, hovoří se o osobním vztahu s Pánem, o tom, že jsme božími dětmi, a tak dále.
Žel, všechny podobné názory jsou však ve skutečnosti pouze svědectvím toho, že téměř vůbec nic...

Proč lidé tak vehementně popírají, že by na světě mohly probíhat "konspirace" neboli spiknutí? Co se skrývá za tímto tak silným obhajováním a popíráním? Přečtěte si poutavý článek, který rozebírá tuto problematiku do hloubky.

Máme už několikaleté manželství, ale od počátku není šťastné. Vzali jsme se vlastně jen proto, že jsem otěhotněla a vzhledem k tomu, že jsme oba z křesťansky vychovávaných rodin, tak jsem si nemohla dovolit ani potrat, ani zůstat svobodnou matkou. Byla by to rodinná ostuda. Sezdávali nás v kostele a takové manželství je podle církve spojeno bohem a...

Krev! Co všechno tryská z tohoto slova, jak bohaté a silné jsou všechny dojmy, jež dovede vyvolat a jak nevyčerpatelným pramenem všech dohadů je obklopeno toto jedno tak významné slovo.

Říkají-li lidé, že ve způsobu rozdělení narození je veliká nespravedlnost, nevědí, co tím činí!

Už několik let jsem vdaná a naše manželství se zdálo zpočátku velmi spokojené. Později jsem zjistila, že nemůžu mít děti. Od té doby se vše změnilo. Manželovi to začalo vadit a začal se chovat divně. Začal víc pít, doma se mnou moc nekomunikuje. Nikdy na mě nevztáhl ruku, ale psychicky mě deptá, ponižuje atd., což je ještě horší. Nemůžu...