Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


SOKRATES

21.11.2020

Překonání smrti prostřednictvím ctnosti

CO HLEDÁTE ?

11.11.2020

Co hledáte? Povězte, nač ten překotný shon? Jako hukot bouře jde to světem a zátopa knih zaplavuje všechny národy. Učenci hrabou se ve starých spisech, bádají a hloubají až do duchovního zemdlení. Vynořují se proroci, aby varovali, zvěstovali... ze všech stran chce pojednou kde kdo, jako v horečce šířit nové světlo!

Čím pak přispěl člověk ke vzniku této země, aby mu to dávalo právo svobodně o ní rozhodovat! Neustále se hádá o rozdělení majetku, aniž by se staral o to, co tomu říká skutečný MAJITEL.

ZESNULÝ

01.11.2020

Nechápavě a osaměle stojí duše v úmrtním pokoji. Nechápavě proto, že člověk, který spočívá na lůžku, vzpíral se ve svém pozemském životě víře v další život po odložení hrubohmotného těla. Nikdy se vážně nezabýval touto myšlenkou a vysmíval se všem, kdo o tom mluvili. Rozhlíží se zmateně. Vidí sama sebe na úmrtním loži, vidí známé mu lidi plačící...

První vlna, druhá, třetí, čtvrtá... všechny nakonec skončí na pevné zemi. Ten, kdo se vrhá proti vlnám, dál do moře v domnění, že je zastaví, ten tam taky skončí a vlny jej zahubí.

TEMPERAMENT

25.10.2020

Mnozí lidé omlouvají řadu svých chyb svým temperamentem nejen před druhými, ale i před sebou!

Ropucha, stojící před vysokou skálou a poroučející, aby skála před jejími kroky uhnula, nepůsobí zdaleka tak směšně, jako dnešní člověk ve svém velikášství vůči svému Stvořiteli.

Snaha civilizace o nalezení svobody prostupuje dějinami světa, a zvláště pak Ameriky, po poslední dvě století. Během této doby získali občané západní společnosti nevídanou volnost cestovat, sbírat zkušenosti, zkoumat a učit se. Nyní se rozvíjí nový druh svobody. Je spíše vnitřní než vnější, více v srdci rozvoje lidstva. Je to osvobození od...

PROBUĎME SE!

12.10.2020

Moderní lidstvo spí a sní svůj sen o materialismu! Probuďme se!