Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


O CO USILUJÍ?

23.09.2021

"V budoucnu odstraníme duši pomocí medicíny. Pod záminkou 'zdravého hlediska' bude existovat vakcína, kterou bude lidské tělo co nejdříve ošetřeno přímo při narození, aby se u člověka nemohla rozvinout myšlenka na existenci duše a Ducha."

OSTROV LILIÍ

07.09.2021

Tak jako žhavě září nádherné růže na ostrově růží, tak září na ostrově lilií především lilie svou nevýslovnou čistotou do nezměrných dálek. I zde stoupají terasovitě do výše, na níž stojí chrám.

Prohlédněme si jednou blíže všechny lidi, kteří dnes zvlášť horlivě hledají duchovního vůdce a očekávají ho s vnitřním povznesením. Podle svého mínění jsou sami již duchovně důkladně připraveni, aby ho poznali a uslyšeli jeho slovo!

OTEC SYNOVI

24.08.2021

Abys víno nekalil, lít vodu do něj nesmíš.

V průběhu rozhovoru s mým přítelem Vlado Bálintem jsme narazili na téma "život v Pravdě" a já jsem si uvědomil, že by to mohlo být v těchto přelomových dnech hodně zajímavé téma na článek. Jsem totiž přesvědčen, že většina lidí nedokáže určit, kde se nachází hranice mezi pravdou a lží. Na jedné straně pod výraz "lež" jsou ochotni zařadit jen...

SLUNCE A AURUM

04.07.2021

Tak jako je Slunce centrem zářící duchovní Lásky a dávání pro celou sluneční soustavu, má zlato výsadní postavení mezi kovy. Souvisí se Sluncem, tedy - vlivem Slunce kdysi vzniklo. Skupinová duše zlata má sluneční vlastnosti. Když si odmyslíme zneužití zlata k hromadění bohatství, válkám o ně atd. v Evropě v novověku, bylo zlato vždy uctíváno jako...

Do srdcí pozemských lidí, těch, kteří nejsou ještě tak zcela ztraceni, vstupuje veliká touha, touha po osvobození ducha!

Dech je propojen se všemi úrovněmi našeho bytí. Báječným způsobem nás tak podporuje na cestě k sobě a k léčení těla a duše. Lékař, psychoterapeut a autor bestsellerů - Dr. Rüdiger Dahlke, nás v následujícím rozhovoru zasvětí do léčivé síly našeho dechu.

DUCH SVATÝ

23.05.2021

"Duch Svatý" je Duch od Otce. Oddělen od něho působí v celém stvoření. Přesto zůstává s Otcem úzce spojen a tvoří s ním jednotu. Železné zákony ve stvoření, které jako nervové provazce pronikají celým vesmírem a vytváří nepodmíněné zvratné působení, lidský osud nebo jeho karmu... to je od "Ducha Svatého"! Přesněji řečeno, od jeho působení. Proto...

Nejednou bez špatného chtění, v naivní víře a v nevědomosti je z mnoha stran možné slyšet, že člověk je božský, že každý z nás má Stvořitele v sobě, hovoří se o osobním vztahu s Pánem, o tom, že jsme božími dětmi, a tak dále.
Žel, všechny podobné názory jsou však ve skutečnosti pouze svědectvím toho, že téměř vůbec nic...