Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


Lidská duše, dej se vést na chvíli do jemnohmotné říše! Bez zastávky chceme projít říší stínů, neboť o té jsem již mluvil. Je to ona říše, v níž prodlévají ti, kteří jsou ještě příliš hloupí, než aby dovedli správně používat své jemnohmotné tělo. Jsou to právě všichni ti, kteří se na zemi domnívali být obzvlášť chytrými. V jemnohmotné říši...

ZBOŘENÝ MOST

07.09.2020

Je bolestné je vidět, jakou horlivou činnost vyvíjí pozemský člověk ve svém sestupu a tím také úpadku v domnění, že kráčí vzhůru.

Jak to všechno dopadne? Častá to otázka dnešních dnů. Odpověď nikdo nezná, i když... Některé věci se dají předpovědět podle toho, jak většina lidstva jedná. Proto bylo už dříve možné, že předpovědi některých proroků a vidoucích, se postupně vyplnily nebo vyplňují. Situace a reakce lidí na ně, se totiž stále opakují, takže není žádným zázrakem...

Keanu Reeves

02.09.2020

"Nemohu se stát součástí světa, kde muži své ženy oblékají do takových šatů, že vypadají jako děvy lehkých mravů. Kde neexistuje úcta nebo důstojnost a lidskému slovu se dá věřit, jenom když ho doplní o slib. Kde ženy nechtějí děti a muži nechtějí rodinu. Kde mladí považují sami sebe za úspěšné, když řídí auto jejich rodičů, a kde chce každý,...

Jediný pták, který se odváží přilepit na záda orlovi, je krkavec. Usadí se orlovi na zádech, a začne ho kousat do krku.

"Je třeba podporovat československou ekonomiku. Ku práci na budování našeho státu je nejvyšší čas. Nemůžeme nechat zahálet žádné ruce, ale zejména ne už takové, které by ještě měly býti v nezaměstnání podporovány. Je tolik práce! - Je jí tolik neuděláno, že za mnohá léta se všechna nedá ani udělat..."

Pokroucenost hodnot i pokroucenost samotných lidí současného světa, má jistě mnoho důvodů, domnívám se však, že ten nejdůležitější pramení z nepochopení zákonitostí (nejen) tohoto světa a strach z pochopení sebe sama - "kdo jsem?".

Mnohé (ne-li téměř vše), co známe na této zemi v oblasti tzv. duchovědy, co je nám předkládáno k věření a v čem jsme vyučováni, je na "onom světě" zcela jiné a zcela jinak. Pojďme nahlédnou duchovním zrakem jednoho již dříve zemřelého, jak to vypadá z pohledu jeho úrovně.

Bezmála 3 hodinový program u příležitosti 20 let trvání ženského sboru z Dolních Bojanovic. Kromě místních sólistů, ženského sboru a místních ochotníků s veselou scénkou, vystoupila i řada hostů z okolí. Foto a video jsou z mobilu za horších světelných podmínek.

Filozofové se vždy zajímali o život a jeho různé aspekty; zda život pokračuje, zda existuje smrt, co nastane poté, když opustíme jeviště tohoto světa...