Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


Už několik let jsem vdaná a naše manželství se zdálo zpočátku velmi spokojené. Později jsem zjistila, že nemůžu mít děti. Od té doby se vše změnilo. Manželovi to začalo vadit a začal se chovat divně. Začal víc pít, doma se mnou moc nekomunikuje. Nikdy na mě nevztáhl ruku, ale psychicky mě deptá, ponižuje atd., což je ještě horší. Nemůžu...

Člověk byl stvořen k obrazu božskému, je v nás tedy božské. Božské nemůže být zničeno, tzn. že ani my nemůžeme být zničeni. Proč se tedy mluví o věčném zavržení některých?

Ten námět je celý velice dost dobře manipulativní. To že autor to založil především na emocích , nikoliv na Božím svědectví skrz Pravdu, to Slovo o to víc je svodem. Proč? A jak? Tak za prvé jen tím, že odsoudit zlo se nejenže musí, ať už jeho zdrojem bylo cokoli, ale i tím chráníme společnost! Vraždy, znásilnění a další Bůh...

SVOBODA

24.01.2021

"Svobodu, dejte nám svobodu!" - tak to dnes hlasitě zní nad naší planetou. Křičí tak jednotlivci i celé národy. Chtěli by setřást jho, které na ně uvalily kruté ruce, ale marně. Nedaří se jim to, nemají sílu. Zůstává jen u přání, přestože bylo napsáno a namluveno již tolik krásných slov o svobodě vyznání, volbě povolání a vlasti.

LEKCE SVOBODY

03.01.2021

Nikdo si nesmí myslet, že je víc než ten druhý. Pokud někdo ale má dispozice větší než druzí, pak je má proto, aby pomohl těm, kteří se nenarodili jako géniové... ono totiž každý má ve společnosti svoje poslání...

MARIA

29.12.2020

OBLOHA NA VÝCHODĚ se zvolna zalévala červánky, do stínů noci pronikal bledý přísvit. V ulicích Nazareta se pomaličku probouzel život. Z bran vycházely ženy s kamennými džbány na ramenou. Pastýři, ještě v polospánku, kráčeli těžkým krokem za stády ovcí. Kupci, kteří strávili noc ve stanech před branami, se chystali vjet do města.

Ve všech dobách působila hvězda Betlémská na lidi zvláštním způsobem. Opakovaně se pokoušeli vniknout do jejího tajemství a najít pro ni objasnění. Její původ a podstata však zůstaly dodnes nerozpoznané.

Podivný let noční hvězdnou oblohou mi dal posléze nahlédnout do jiné úrovně. Snad jiná sféra, sen, či vize? Kdo ví?... Trmáceli jsme se kdesi do kopců, těžkým terénem. Já a Ona. Ona - krásná žena, známá, neznámá, ani nevím. V tu chvíli byla dost unavená, už ji to nebavilo. Byla na mě snad i trochu naštvaná, co jsem to...

Člověk se nestal ve stvoření moudrým vládcem, ale nevědomým, svévolným despotou, proti kterému se nyní všechno bouří, co žije a chce žít správně ve vůli Boží. Panovačný a reptavý! To jsou znamení lidí, kteří se vyšvihli nad valící se duchovně líné masy. Mezi těmito duchovně línými lidmi je samozřejmě mnoho rozumově chytrých, ale rozum a ducha nelze...