Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


Filozofové se vždy zajímali o život a jeho různé aspekty; zda život pokračuje, zda existuje smrt, co nastane poté, když opustíme jeviště tohoto světa...

ZAYFERUS - ukázky dravců v zámecké zahradě. Společnost ZAYFERUS nabízí to, co běžně nespatříte - dravce v loveckých akcích. "Žádné statické ukázky, žádné nudné přelety z ruky na ruku... u nás je akce srovnatelná s pravým lovem."

Lednický zámek patří mezi skvosty nejen naší republiky, ale řadí se mezi nekrásnější historické komplexy v rámci celé Evropy.
Anglická zahrada a francouzský zámecký park navazují na areál zámku. Park byl prvně doložen v polovině 16. stol. Od 30. let 17. stol. byl postupně přeměňován na velkorysý barokní park. Je významný i po stránce dendrologické....

SOCHY Z PÍSKU

19.07.2020

Jako každý rok, tak i letos můžete v Lednici na Moravě navštívit výstavu soch z mořského písku. Letos zde dostaly plastickou podobu příběhy, které provázely dětstvím i dospělostí řadu z nás, stejně jako sochaře Michala Olšiaka. Je mezi nimi Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil, Čarodějův učeň nebo Pohádky tisíce a jedné noci. Režisér Karel...

Stezka bosou nohou je příjemná procházka na pomezí České republiky a Rakouska, začíná i končí poblíž Kolonády na Rajstně nad Valticemi. Tato nevšední turistická atrakce byla otevřena v květnu 2013.

Mnohé z nás děsí záhada, kterou je smrt, a každý se určitě alespoň jednou sám sebe zeptal, zda je definitivním koncem, či nikoli. Někdy v nás může vyvolat strach, který nás nutí utíkat před ní v neustálém hledání krátkodobých radostí.

Ve skutečnosti bylo nejvíce bitev prohráno, protože lidé neznali svých úloh, protože vůdce byl domýšlivý strašpytel, obávající se toho, aby ho nikdo z jeho lidí neoloupil o jeho pošetilou myšlenku. A každá myšlenka, každá idea, dokud je uvězněna v lidském mozku, je pošetilá, neplodná. Je to pouhá hrouda, byť i hrouda, ze které lze vybrousiti...

Přirozený les představuje místo kypící životem. Je společenstvím nesčetného množství živých tvorů, které přesto vytváří harmonický celek. Mívá temná zákoutí i slunné palouky, a takto představuje známé i neznámé aspekty života. Je spojen s různými životními otázkami. Pokud na ně najdeme odpovědi, odkrýváme tajemství a bohatost života.

NIKOLA TESLA

10.07.2020

Nikola Tesla byl jedním z největších vynálezců a vědců v dějinách, zároveň však byl velmi skromným člověkem, který svou práci zasvětil především blahobytu lidstva, a teprve poté vědeckému pokroku.Zanechal lidstvu přibližně 700 vynálezů, z nichž stojí za zmínku zvláště jeho 112 nejvýznamnějších patentů z elektrotechniky, 73 článků v různých...

ZA PRAVDU...

06.07.2020

"Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti... Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky."