Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


SVOBODA

24.01.2021

"Svobodu, dejte nám svobodu!" - tak to dnes hlasitě zní nad naší planetou. Křičí tak jednotlivci i celé národy. Chtěli by setřást jho, které na ně uvalily kruté ruce, ale marně. Nedaří se jim to, nemají sílu. Zůstává jen u přání, přestože bylo napsáno a namluveno již tolik krásných slov o svobodě vyznání, volbě povolání a vlasti.

REINKARNACE

08.01.2021

Jak vlastně funguje reinkarnace? Vůbec mi to není jasné.

RODÍME SE JEDNOU JAKO ČLOVĚK, JINDY JAKO ZVÍŘE NEBO ROSTLINA?

Je to zajímavé k zamyšlení nad sebou, ale argumenty mi nedávají smysl. Podle pana Zentricha máme vše v životě jako karmu, ale zauvažujme, proč by nás karma z předchozích životů nutila k něčemu jako je nehybnost a nebo jiné tresty násilí a pod, když bychom nevěděli za co jsme potrestáni. Jako příklad uvádí potrat nebo šikanování služebnictva, nebo...

LEKCE SVOBODY

03.01.2021

Nikdo si nesmí myslet, že je víc než ten druhý. Pokud někdo ale má dispozice větší než druzí, pak je má proto, aby pomohl těm, kteří se nenarodili jako géniové... ono totiž každý má ve společnosti svoje poslání...

MARIA

29.12.2020

OBLOHA NA VÝCHODĚ se zvolna zalévala červánky, do stínů noci pronikal bledý přísvit. V ulicích Nazareta se pomaličku probouzel život. Z bran vycházely ženy s kamennými džbány na ramenou. Pastýři, ještě v polospánku, kráčeli těžkým krokem za stády ovcí. Kupci, kteří strávili noc ve stanech před branami, se chystali vjet do města.

Ve všech dobách působila hvězda Betlémská na lidi zvláštním způsobem. Opakovaně se pokoušeli vniknout do jejího tajemství a najít pro ni objasnění. Její původ a podstata však zůstaly dodnes nerozpoznané.

Podivný let noční hvězdnou oblohou mi dal posléze nahlédnout do jiné úrovně. Snad jiná sféra, sen, či vize? Kdo ví?... Trmáceli jsme se kdesi do kopců, těžkým terénem. Já a Ona. Ona - krásná žena, známá, neznámá, ani nevím. V tu chvíli byla dost unavená, už ji to nebavilo. Byla na mě snad i trochu naštvaná, co jsem to...

Člověk se nestal ve stvoření moudrým vládcem, ale nevědomým, svévolným despotou, proti kterému se nyní všechno bouří, co žije a chce žít správně ve vůli Boží. Panovačný a reptavý! To jsou znamení lidí, kteří se vyšvihli nad valící se duchovně líné masy. Mezi těmito duchovně línými lidmi je samozřejmě mnoho rozumově chytrých, ale rozum a ducha nelze...

Vy, lidští duchové, jste měli být na zemi sběrateli a pak prostředníky pro další předávání všech vyzařování zralejším lidským duchům, stojícím na vyšších úrovních stvoření. Tito zralejší jsou zase ve spojení s ještě vyššími a světlejšími dozrálými lidskými duchy, až konečně dochází spojení s rájem, kde úplně zralí a dokonalí lidští duchové tohoto...