Pohyb je zákonem života!

Životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinést užitek, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.


Snaha civilizace o nalezení svobody prostupuje dějinami světa, a zvláště pak Ameriky, po poslední dvě století. Během této doby získali občané západní společnosti nevídanou volnost cestovat, sbírat zkušenosti, zkoumat a učit se. Nyní se rozvíjí nový druh svobody. Je spíše vnitřní než vnější, více v srdci rozvoje lidstva. Je to osvobození od...

PROBUĎME SE!

12.10.2020

Moderní lidstvo spí a sní svůj sen o materialismu! Probuďme se!

ODDANOST

06.10.2020

"Buď vůle Tvá!" Lidé, věřící v Boha, říkají tato slova v oddanosti! V jejich hlasu chvěje se při tom vždy určitá žalost, nebo je skryta v jejich myšlenkách a citech. Tato slova jsou používána téměř výhradně tam, kde panuje bolest, která je neodvratná. Tam, kde člověk poznává, že proti tomu nemůže nic dělat.

Lidská duše, dej se vést na chvíli do jemnohmotné říše! Bez zastávky chceme projít říší stínů, neboť o té jsem již mluvil. Je to ona říše, v níž prodlévají ti, kteří jsou ještě příliš hloupí, než aby dovedli správně používat své jemnohmotné tělo. Jsou to právě všichni ti, kteří se na zemi domnívali být obzvlášť chytrými. V jemnohmotné říši...

ZBOŘENÝ MOST

07.09.2020

Je bolestné je vidět, jakou horlivou činnost vyvíjí pozemský člověk ve svém sestupu a tím také úpadku v domnění, že kráčí vzhůru.

Jak to všechno dopadne? Častá to otázka dnešních dnů. Odpověď nikdo nezná, i když... Některé věci se dají předpovědět podle toho, jak většina lidstva jedná. Proto bylo už dříve možné, že předpovědi některých proroků a vidoucích, se postupně vyplnily nebo vyplňují. Situace a reakce lidí na ně, se totiž stále opakují, takže není žádným zázrakem...

Keanu Reeves

02.09.2020

"Nemohu se stát součástí světa, kde muži své ženy oblékají do takových šatů, že vypadají jako děvy lehkých mravů. Kde neexistuje úcta nebo důstojnost a lidskému slovu se dá věřit, jenom když ho doplní o slib. Kde ženy nechtějí děti a muži nechtějí rodinu. Kde mladí považují sami sebe za úspěšné, když řídí auto jejich rodičů, a kde chce každý,...

Jediný pták, který se odváží přilepit na záda orlovi, je krkavec. Usadí se orlovi na zádech, a začne ho kousat do krku.